مقاله ترجمه شده :  ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی

دسته بندی: -

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 480 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R102

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی

عنوان انگلیسی:

The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment

چکیده فارسی:

تطبیق میان فرهنگی یکی از چالش های پیش روی گروه های بیگانه در سراسر جهان است. اگرچه ارتباط بین صفات شخصیتی پنجگانه و تطبیق میان فرهنگی به خوبی مشخص شده، اطلاعات کمتری در مورد مدل HEXACO شش عاملی شخصیت و تطبیق در دسترس است. علاوه بر این، اخیرا تحقیقاتی در رابطه با این مساله صورت گرفته است که آیا تفاوت های فردی در هوش فرهنگی  (CQ) جایگزین ویژگی های شخصیتی برای پیش بینی تطبیق هست یا نه. مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی HEXACO و چهار جنبه CQ به عنوان پیش بینی کننده های تطبیق میان فرهنگی در نمونه ای متشکل از ۳۵۵ دانش آموز بین المللی حاضر در دانشگاه های ایالات متحده پرداخته است. مجموعه ای از تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد چند جنبه از CQ نسبت به صفات HEXACO در تمامی ابعاد تطبیق بهتر توانستند واریانس افزایشی در تطبیق بین فرهنگی دانش آموزان را پیش بینی کنند. در مقابل، چند صفت HEXACO بهتر از CQ توانستند واریانس افزایشی در تعامل و تطبیق مرتبط با مدرسه را در دانش آموزان پیش بینی کنند. CQ ادراکی و CQ انگیزشی نشان دهنده اعتبارهای مرتبط با معیار منسجم برای پیش بینی تمامی جنبه های تطبیق بود. علاوه بر این، برونگرایی به تطبیق تعامل و وجدان به تطبیق مرتبط به مدرسه ارتباط داده شد. محققان به جای در نظر گرفتن هوش فرهنگی و صفات شخصیتی به عنوان عوامل متضاد باید این ویژگی ها را پیش بینی کننده های مکمل ولی متمایز تطبیق بین فرهنگی در نظر بگیرند.