مقاله ترجمه شده سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

دسته بندی:

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 380 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M856

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تصدیق اتخاذ سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، ارائه یک درک بهتر از چگونگی تاثیر استفاده از سیستم هوش تجاری (BIS) پس از اتخاذ  بر عملکرد شرکت است. این پژوهش  توسعه ای و تجربی یک مدل مفهومی را برای ارزیابی تأثیر فرآیندهای های BIS و کارکردهای نوآورانه آن بر عملکرد شرکت در زمینه شرکت های کوچک و متوسط (SME) بررسی می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از ۱۸۱ شرکت ، با استفاده از روش PLS-SEM ،ما تجزیه و تحلیل کردیم که چگونه استفاده از BIS بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد.

یافته ها: مقاله بینش های تجربی را در مورد چگونگی تاثیر استفاده از رویه ها و کارکردهای  نوآورانه BIS بر عملکرد شرکت ارائه می کند.

پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده بینش های سودمندی را برای مدیران و ارائه دهندگانِ راه حل برای کمک به درک تاثیر عوامل تعیین کننده مختلف در اثربخشی بیشتر فرآیندهای پس از اتخاذ هوش تجاری در SMEها ارائه می دهد.

اصالت / ارزش: این مطالعه نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در تاثیر درک نظری نویسندگان از نقش فرآیندها و کارکردهای نوآورانه BIS بین بخش های مختلف BIS بر ابعاد عملکرد شرکت می باشد.

کلید واژه ها: هوش تجاری، عملکرد شرکت، کارکرد سیستم ها

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to provide a better understanding of how post-adoption use of business intelligence system (BIS) affects firm performance. It develops and empirically tests a conceptual model for assessing the impact of BIS routine and innovative usage on firm performance the context of small and medium enterprises (SMEs).

Design/methodology/approach: Drawing on the data collected from 181 SMEs we analyzed how BIS usage influences firm performance using the PLS-SEM method.

Findings: The paper provides empirical insights about how BIS routine and innovative usage affect firm performance.

Practical implications: The results provide instrumental insights for managers and solution providers to help them understand the influence of various determinants to more effectively conclude the post-adoption process in SMEs.

Originality/value: This study represents important progress in the authors’ theoretical understanding of the role of BIS routine and innovative usage across different BIS partial impacts on firm performance dimensions.

Keywords: Business intelligence, Firm performance, Systems use