مقاله ترجمه شده : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 489 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H342

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان (مشاوران)

عنوان انگلیسی:

The Impact of Business Intelligence Systems on Management Accounting Systems: The Consultant’s Perspective

چکیده فارسی:

استفاده از هوش تجاری و تحلیل های کسب و کار برای حمایت از تصمیم‏گیری در جهان پراکسیس(هدف گرا) و رابطه آنها با حسابداری مدیریت در نظریه های غیر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، تحقیقات فعلی در مورد سیستم های اطلاعات کسب و کار برای سیستم حسابداری مدیریت هنوز بسیار محدود است . هدف از این مطالعه،کمک به درک چگونگی پیادهه سازی و استفاده از سیستم هوشمند کسب و کارکه بر روش های حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت تاثیر می‏گذارند، می باشد. یک مطالعه اکتشافی میدانی که شامل مشاوران BI از شرکتهای مشاوره ایتالیایی بود انجام شد. ما از روش مطالعه میدانی کیفی استفاده کردیم زیرا با سئوالات پیچیده‏ای که با کلمه « چگونه » شروع می‏شوند موضوع  را مورد بررسی قرار می‏دهد و در عین حال چندین مکان را نیز در نظر می‏گیرد، بنابراین یک تصویر کامل از پدیده را در اختیار ما قرار می‏دهد. ما در مطالعه ی  خود به این نتیجه رسیدیم که به کارگیری BI  می‏تواند بر تخصص حسابداران مدیریت تاثیر بگذارد و نه تنها می‏تواند تغییرات نهایی را در روش های حسابداری مدیریت موجود به وجود بیاورد بلکه با حمایت از روش های حسابداری مدیریت جدید و پیشرفته می‏تواند تغییرات بیشتری را نیز ایجاد نماید. با شناسایی تغییرات موجود در سیستم حسابداری مدیریت و عواملی که می‏توانند از روابط خاص بین هوش تجاری و سیستم های حسابداری مدیریت پیروی یا جلوگیری نمایند، این مطالعه می‏تواند هم برای مشاوران و هم برای شرکت های مشتری مدار در پروژه‏های مدیریت هوش تجاری به شکل موثر سودمند باشد.

کلمات کلیدی : هوش تجاری، حسابداری مدیریت، مطالعه میدانی،مشاوران حسابداران مدیریت.

Abstract

The use of Business Intelligence (BI) and Business Analytics for supporting decision-making is widespread in the world of praxis and their relevance for Management Accounting (MA) has been outlined in non-academic literature. Nonetheless, current research on Business Intelligence systems’ implications for the Management Accounting System is still limited. The purpose of this study is to contribute to understanding how BI system implementation and use affect MA techniques and Management Accountants’ role. An explorative field study, which involved BI consultants from Italian consulting companies, was carried out. We used the qualitative field study method since it permits dealing with complex “how” questions and, at the same time, taking into consideration multiple sites thus offering a comprehensive picture of the phenomenon. We found that BI implementation can affect Management Accountants’ expertise and can bring about not only incremental changes in existing Management Accounting techniques but also more relevant ones, by supporting the introduction of new and advanced MA techniques. By identifying changes in the Management Accounting System as well as factors which can prevent or favor a virtuous relationship between BI and Management Accounting Systems this research can be useful both for consultants and for client-companies in effectively managing BI projects.