مقاله ترجمه شده ویژگی های مدیر عامل اجرایی ، ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H519

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:  Journal of Corporate Accounting & Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  ویژگی های مدیر عامل اجرایی ، ابهام حسابداری و همزمانی(هماهنگی) قیمت سهام: شواهد تجربی از شرکتهای لیست شده آلمان

عنوان کامل انگلیسی:

CEO characteristics, accounting opacity and stock price synchronicity: Empirical evidence from German listed firms

چکیده فارسی:

ما تأثیر ابهام حسابداری (مدیریت درآمد [EM] و تهور(اجتناب) مالیاتی [TA]) و ویژگی های مدیر عامل (سن مدیر عامل و مدت تصدی) بر همزمانی قیمت سهام (SPS) در شرکت های آلمانی را بررسی می کنیم و همچنین بررسی می کنیم که آیا سن مدیر عامل و مدت تصدی (سابقه) مدیر عامل رابطه بین EM ، TA و SPS تعدیل می کند؟ با استفاده از رگرسیون GLS ، دریافتیم که TA و EM تأثیر مثبت معناداری بر SPS دارند. سن مدیر عامل رابطه بین TA و SPS را به طور منفی تعدیل می کند. مدت تصدی مدیرعامل بر SPS مثبت تأثیر می گذارد ، اما نه رابطه EM و SPS و نه رابطه TA و SPS را تعدیل نمی کند. ما از چندین آزمون استواری استفاده می کنیم که تجزیه و تحلیل اصلی ما را تأیید می کند.

 کلید واژه : ابهام حسابداری ، سن مدیر عامل ، مدت تصدی مدیرعامل ، مدیریت درآمد ، همزمانی قیمت سهام ، تهور مالیاتی

Abstract

We examine the influence of accounting opacity (earnings management [EM] and tax aggressiveness [TA]) and CEO characteristics (CEO age and tenure) on stock price synchronicity (SPS) of German companies and we test if CEO age and CEO tenure moderate the relation between EM, TA, and SPS. Using the GLS regression, we find that TA and EM have a significant positive effect on SPS. CEO age negatively moderates the relation between TA and SPS. CEO tenure affects positively SPS, but did not moderate neither the relation between EM and SPS nor the relation between TA and SPS. We use several robustness tests that confirm our main analysis.

Keywords: accounting opacity, CEO age, CEO tenure, earnings management, stock price synchronicity, tax aggressiveness

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد