مقاله انگلیسی ترجمه شده هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 280 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H372

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی: مقایسه ای بین fsQCA، رگراسیون چند متغیره و آنالیز خوشه ای متغیر

عنوان انگلیسی:

Target costing and innovation-exploratory configurations: A comparison of fsQCA, multivariate regression, and variable cluster analysis

چکیده فارسی:

در این مقاله، ما از تئوری اقتضایی جهت تحلیل رابطه بین نوآوری و عوامل تعیین کننده زیست محیطی و سازمانی در اتخاذ هزینه یابی بر مبنای هدف استفاده می نمائیم. ما داده ها را براساس نظرسنجی ۵۰۰ شرکت بزرگ پرتغالی در سال ۲۰۱۵ گردآوری می نمائیم. نتایج نشانگر پیکربندی های مختلف اتخاذکنندگان هزینه یابی بر مبنای هدف می باشند. تحلیل با نشان دادن این موضوع که عوامل تعیین کننده بررسی شده در گذشته عوامل کافی و ضروری نیستند تحقیق را توسعه می دهد (رقابت پذیری، محیط زیست، عدم قطعیت، و نوآوری). پیکربندی های متعدد همچنین نشانگر تاثیر وابستگی گروه اقتصادی و توجه به کنترل هزینه تولید به جای  هزینه های توسعه محصول می باشند. از لحاظ روش شناسی، این مقاله مرتبط با نظریه پیچیدگی با اشاره به نتایج حاصل از رگرسیون چند متغییره و تحلیل رقابتی کیفی مجموعه فازی می باشد. نتایج مرتبط با خوشه بندی متغییر غیر بولی هستند.

کلمات کلیدی: هزینه یابی بر مبنای هدف، نوآوری، مدیریت هزینه استراتژیک، fsQCA، خوشه بندی متغییر

Abstract

In this paper, we use the contingency theory to analyze the relation between innovation and environmental and organizational determinants in adopting target costing (TC). We collect data from a survey of the 500 largest Portuguese firms in 2015. The results show multiple configurations of TC adopters. The analysis extends the research by showing that previously tested determinants (competitiveness, environment, uncertainty, and innovation) are neither sufficient nor necessary factors. The multiple configurations also show the effect of economic group affiliation (and its pressures) and a focus on production cost control rather than product development costs. Methodologically, this paper contributes to the complexity theory by addressing results from a multivariate regression and a fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA). The results are robust to non-Boolean variable clustering.