دانلود مقاله لاتین isi حسابداری با ترجمه: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۸ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h79

عنوان فارسی:

مقاله لاتین isi حسابداری با ترجمه: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی

عنوان انگلیسی:

Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romanias

چکیده فارسی:

بدینوسیله این مقاله تحقیقات را بر یک عنصر مهم از بدهی های عمومی، یعنی شیوه های سالانه هزینه ها به سمت ابزار بدهی های عمومی دولتی توسعه یافته در طول دوره ۲۰۰۱ ۲۰۱۰ نشان می دهد. ما بر نشان دادن تاثیری که چنین هزینه هایی بر روی استراتژی مدیریت بدهی های عمومی تحت شرایط اقتصادی امروزه دارند، تحت تاثیر گرایش های بحران اقتصادی در سراسر جهان تلاش کردیم.

کلمات کلیدی: بدهی های عمومی، هزینه های سالانه، ابزار، استراتژی

  1. مقدمه

در زمینه اقتصادی امروز، بدهی های عمومی تاثیر ویژه ای براساس نیاز اقتصاد ملی به تجزیه و تحلیل پیچیده  که مستلزم حمل از ارتباط میان کسری های عمومی، هزینه های دولتی، درآمدهای مالی و بدهی های عمومی دارند. در نتیجه، تا زمانی که کسری های بودجه رو به رشد در حال ثبت هستند، سطح بدهی های عمومی افزایش می یابد و هزینه های نقل کننده به ابزار بدهی های عمومی دولتی به سختی پوشانده می شوند. اثر فوق العاده منفی از بدهی های مهم عمومی جایگزین سرمایه های خصوصی با بدهی های عمومی می شود.  در دراز مدت، جایگزینی سرمایه ای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و استاندارد زندگی شهروندان داشته است.بحران ها در بازارهای مالی شوک هایی ایجاد کرده اند که بر تمام انواع دارایی ها، از جمله ابزار بدهی های عمومی (Piga، ۲۰۰۱) تاثیر داشته است.به هر بحران مالی جدید، مدیریت بدهی های عمومی باید ساز و کارهای جدیدی که هدف آن پیکربندی دوباره ابزار بدهی های عمومی، نظارت بر بدهی خارجی در زمینه های خصوصی ، ادغام استراتژی هایی در مورد بدهی های عمومی در سطح اقتصاد کلان و ادغام تکنیک های مدیریت که می تواند خطرات ذاتی ناشی از فرایند مدیریت بدهی های عمومی (Sturzenegger و Zettelmeyer، ۲۰۰۷) را پیش بینی کند توسعه دهد. بدهی های عمومی باید به درستی با توجه به نرخ بهره از نظر پرداخت و ارز که بر اساس آن قرارداد وام بسته شده است، سازمان یافته باشند.

ساختار ضعیف از چنین عناصری و همچنین وجود سطح بالایی از  تضمین هایی که توسط دولت در حمایت از بازپرداخت وام از طرف نهادهای عمومی و یا از طریق شرکت های خصوصی داده شده، نشان دهنده عوامل موثر بر شروع و گسترش بحران های اقتصادی می باشد(Dascalu ، ۲۰۰۸). با توجه به روش علمی ما شیوه هایی از هزینه های سالانه نقل کننده به ابزار بدهی های عمومی دولتی توسعه یافته در طول دوره مورد بررسی را تحلیل نموده ایم. ما همچنین در مورد گرایش های نمایش داده شده توسط شاخص رشد بدهی های عمومی و هزینه های نقل کننده آن را به چالش کشیده ایم.  ر عین حال، قصد ما تاکید بر رفتارها که بر اساس آن هزینه های نقل کننده به ابزار دولتی از بدهی عمومی بر استراتژی مدیریت بدهی های عمومی سال به سال تأثیر می گذارند بوده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد