مقاله ترجمه شده هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن

دسته بندی: -

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 248 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H588

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن: یک توسعه

عنوان کامل انگلیسی:

Labor adjustment costs and asymmetric cost behavior: An extension

چکیده فارسی:

موضوع رفتار هزینه نامتقارن توجه چشمگیری در ادبیات حسابداری مدیریت به خود جلب کرده است. در ادبیات موجود فرض این است که هزینه های تعدیل ، به ویژه هزینه های تعدیل نیروی کار ، نقش مهم و محوری در تحریک الگوهای رفتار هزینه ای مشاهده شده از نظر تجربی دارند. مطالعات اخیر سعی در بررسی تجربی این فرضیه دارند ، البته با محدودیت های موجود. مطالعه ما با استفاده از یک شاخص جدید برای هزینه های تعدیل نیروی کار در جوامع مختلفی از شرکت ها ، نگاه جدیدی به این فرضیه دارد. ما استواری نتایج اثبات شده در مطالعات قبلی را  برای اثبات اعتبار ، قابلیت اطمینان و ثبات یافته های قبلی، آزمایش می کنیم.

شاخص ما برای هزینه های تعدیل نیروی کار باعث افزایش اتکاء به نیروی کار ماهر در میان صنایع شرکت های دولتی ایالات متحده می شود. مطالعات قبلی بیان می کنند که نیروی کار ماهر به دلیل هزینه های بالاتر استخدام و اخراج با هزینه های تعدیل بالاتر نسبت به نیروی کار غیر ماهر همراه است. بر اساس پایه های نظری رفتار هزینه نامتقارن ، انتظار داریم که اتکا بیشتر به نیروی کار ماهر با عدم تقارن هزینه بیشتر همراه باشد. نتایج تجربی ما از این فرضیه حمایت می کند. در آزمایش های تکمیلی از زیر نمونه ها ، ما دریافتیم که تأثیر هزینه های تعدیل نیروی کار بر عدم تقارن هزینه هنگامی که نرخ بیکاری پایین است ، برای شرکت های مستقر در ایالت های دارای سطح بالای قوانین اخراج ناروا و برای شرکت های مستقر در ایالات دارای اعتبار کم استخدام برجسته تر است. به طور کلی ، این نتایج شواهد قانع کننده ای را در راستای تایید نقش نهایی هزینه های تعدیل نیروی کار در تعیین رفتار هزینه نامتقارن ارائه می کند.

واژه‌های کلیدی: اتکاء به نیروی کار ماهر ، هزینه های تعدیل نیروی کار ، رفتار هزینه نامتقارن ، چسبندگی هزینه

Abstract

The issue of asymmetric cost behavior has attracted significant interest in the managerial accounting literature. The literature has hypothesized that adjustment costs, particularly labor adjustment costs, play a significant and central role in driving empirically observed cost behavior patterns. Recent studies attempt to empirically test this hypothesis, albeit with distinct limitations. Using a new proxy for labor adjustment costs in a different population of firms, our study takes a fresh look at this hypothesis. We test the robustness of results documented in prior studies to help substantiate the credibility, reliability, and stability of prior findings.

 Our proxy for labor adjustment costs captures the reliance on skilled labor across industries in a population of US public firms. Prior studies argue that skilled labor is associated with higher adjustment costs than unskilled labor due to greater hiring and firing costs associated with skilled labor. Based on the theoretical underpinnings of asymmetric cost behavior, we expect that a higher reliance on skilled labor will be associated with greater cost asymmetry. Our empirical results support this proposition. In additional subsample tests, we also find that the effect of labor adjustment costs on cost asymmetry is more pronounced when unemployment rates are low, for firms located in high Wrongful Discharge Laws (WDL) states, and for firms situated in low-hiring credit states. Together, these results provide compelling evidence that validates the consequential role of labor adjustment costs in determining asymmetric cost behavior.

Keywords: Reliance on skilled labor, Labor adjustment costs,Asymmetric cost behavior, Cost stickiness