مقاله ترجمه شده هزینه دولت و ارزش شرکت

دسته بندی: -

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 190 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H570

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  هزینه دولت و ارزش شرکت: شواهدی از ویتنام

عنوان کامل انگلیسی:

Government cost and firm value: Evidence from Vietnam

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رابطه بین هزینه های دولت و ارزش شرکت در سطح استان در یک اقتصاد انتقالی می پردازد. ما این سؤال را مطرح کردیم که آیا دولت محلی نقش دست یاری رسان یا دست رباینده(یاری خواه) را ایفا می کند؟ما از یک مجموعه داده منحصر به فرد برای پوشش هزینه های دولت و ویژگی های عملکرد شرکت ها که از گزارشات سالانه آماری استانی و پایگاه Datastream جمع آوری شده استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که یک رابطه U غیر خطی بین هزینه دولت محلی و ارزش شرکت وجود دارد. به ویژه ، ارزش آستانه ای هزینه های دولت استانی حدود ۵ درصد است. علاوه بر این در صورت عدم تغییر سایر متغیرها ، رابطه غیر خطی U شکل در چارک های پایین ارزش شرکت به شدت مشهود است اما در چارک های بالایی ارزش شرکت ، قابل توجه نیست. این مطالعه همچنین نتایج جالبی در مورد نقش تعدیل کننده مالکیت دولت ارائه می دهد. تأثیر هزینه دولت بر ارزش شرکت  برای شرکت هایی با مالکیت دولتی در چارک های پایین ارزش شرکت، قوی تر است.

 کلیدواژگان: هزینه دولت ، ارزش شرکت ، دست رباینده (یاری خواه) ، دست یاری رسان، تابع رگرسیون درجه دوم ، رگرسیون چارکی

Abstract

This paper investigates the relationship between government cost and firm value at the provincial level in a transitional economy. We shed further light on the question whether local government plays the role of grabbing or helping hand. We use a unique dataset covering government spending and corporate performance characteristics collected from provincial statistical yearbook and Datastream. The results show that there exists a nonlinear U-shaped relationship between local government cost and firm value. Particularly, the threshold value of provincial government spending is about 5%. Furthermore, the U-shaped nonlinear relationship is strongly evidenced in lower quantiles of firm value but not significant at high firm value quantiles, ceteris paribus. The article also offers an interesting result concerning the moderating role of state ownership. The effect of government cost on firm value is stronger for the state-owned firms at lower quantiles of firm value.

Keywords: Government cost, Firm value ,Grabbing hand, Helping hand ,Quadratic regression function, Quantile regression