مقاله ترجمه شده :  نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی ۱۲۳CD برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد

دسته بندی:

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 520 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P7

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی۱۲۳CD  برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد

عنوان انگلیسی:

Anti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia

چکیده فارسی:

سیستم دارورسانی نیوزومی جدید برای دارورسانی هدفمند daunorubicin (DNR) علیه لوسمی میلوئید حاد (AML) طراحی و بررسی شده اند. انتی بادی های انتی CD123 که با Mal-PEG2000-DSPE کانژوگه شده اند از طریق روش قراردادن برای تهیه ی نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی، در نیوزوم های نرمال (NS) قرار داده شده اند. سپس NS با چگالی های متنوع از انتی بادی اصلاح میشوند (۰٫۵ یا ۲% ، انتی بادی/span 80، نسبت مولی)، به علاوه L-CD123-NS و H-CD123-NS را ایجاد میکنند. ما اثر چگالی انتی بادی روی بازده جذب نیوزوم ها در سلول های NB4 و THP-1 که در آنها CD123 به صورت متفاوتی بیان میشود، را مطالعه نموده ایم. نتایج ما نشان میدهند که CD123-NS بازده جذب به میزان قابل توجهی بالاتری  نسبت به NS را در سلول های AML نشان میدهند، بازده جذب CD123-NS وابسته به چگالی لیگاند است. همچنین، سلول های AML که با انتی بادی انتی CD123 پیش انکوبه شده اند جذب سلولی کاهش یافته ای از CD123 را در مقایسه با کنترل نشان میدهد. مطالعه ی بیشتر درباره ی مکانیسم جذب، روند اندوسایتیک به واسطه ی رسپتور را اثبات میکند. H-CD123-NS بارگیری شده با Daunorubicin (DNR) سایتوتوکسیسیته ی ۲٫۴۵-۳٫۲۲ برابر بالاتر را در مقایسه با NS بارگیری شده با DNR به ترتیب در سلول های NB4 و THP-1 نشان میدهند. زمان بقای طولانی در موش هایی که لوسمی دارند و با DNR-H-Cd123-NS درمان شده اند مشاهده شده است. مجموعاً، این یافته ها این مورد را حمایت میکنند که CD123-NS سیستم دارورسانی امیدوارکننده ای برای درمان AML نشان میدهند.

کلمات کلیدی: نیوزوم؛ CD123؛ هدفمند سازی دارو؛ لوسمی میلوئیدی حاد؛ daunorubicin

Abstract

A novel niosomal delivery system was designed and investigated for the targeted delivery of daunorubicin (DNR) against acute myeloid leukemia (AML). Anti-CD123 antibodies conjugated to Mal-PEG2000-DSPE were incorporated into normal niosomes (NS) via a post insertion method to afford antibody-modified niosomes (CD123-NS). Next, NS was modified with varying densities of antibody (0.5 or 2%, antibody/Span 80, molar ratio), thus providing L-CD123-NS and H-CD123-NS. We studied the effect of antibody density on the uptake efficiency of niosomes in NB4 and THP-1 cells, on which CD123 express differently. Our results demonstrate CD123-NS showed significantly higher uptake efficiency than NS in AML cells, and the uptake efficiency of CD123-NS has been ligand densitydependent. Also, AML cells preincubated with anti-CD123 antibody showed significantly reduced cellular uptake of CD123-NS compared to control. Further study on the uptake mechanism confirmed a receptor-mediated endocytic process. Daunorubicin (DNR)-loaded H-CD123-NS demonstrated a 2.45- and 3.22-fold higher cytotoxicity, compared to DNR-loaded NS in NB4 and THP-1 cells, respectively. Prolonged survival time were observed in leukemic mice treated with DNR-H-CD123-NS. Collectively, these findings support that the CD123-NS represent a promising delivery system for the treatment of AML.