مقاله ترجمه شده : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 386 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H335

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از ۱۲ کشور آفریقایی

عنوان انگلیسی:

Exchange-rate volatility and international trade performance: Evidence from 12 African countries

چکیده فارسی:

در این مقاله، نمونه ای از دوازده کشور آفریقایی را برای بررسی تاثیر نوسانات واقعی  نرخ ارز در مبادلات تجاری آنها مورد مطالعه قرار می دهیم. به منظور تشخیص تاثیرات متفاوت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات آنها، در کوتاه مدت و بلند مدت، ما از رویکرد آزمون کرانه ها استفاده می کنیم. ما متوجه می شویم که در حالی که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت به مبادلات تجاری بسیاری از کشورها در نمونه ما تاثیر می گذارد، اثرات بلند مدت تنها بر صادرات پنج کشور و واردات تنها یک کشور تاثیرگذار می باشد سطح فعالیت های اقتصادی در جهان و در داخل کشور به ترتیب به عنوان عامل تعیین کننده اصلی صادرات و واردات شناخته شده است.

Abstract

In this paper, we study a sample of twelve African countries to examine the impact of the real exchange-rate volatility on their trade flows. In order to distinguish the distinct impact of the real exchange-rate volatility on their exports and imports, both in the short-run and long-run, we use the bounds-testing approach. We find that while exchange rate volatility affects trade flows of many of the countries in our sample in the short run, the long-run effects were restricted only on the exports of five countries and on the imports of only one country. The level of economic activity in the world and at home were identified to be major determinants of exports and imports, respectively.