مقاله ترجمه شده : تاثیرات مالکیت ساختاری و تغییر استراتژی بر نوسانات (پویایی) قیمت سهام

دسته بندی: -

قیمت: 310,000 ریال

تعداد نمایش: 233 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H334

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیرات مالکیت ساختاری و تغییر استراتژی بر نوسانات (پویایی) قیمت سهام

عنوان انگلیسی:

Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics

چکیده فارسی:

یک بازار سهام مصنوعی مبتنی بر عامل برای شبیه سازی رفتار تجاری سرمایه گذاران توسعه داده  شده است. در بازار، جمع آوری و بکارگیری اطلاعات برای تغییر ساختار و استراتژی به منظور تشریح  نوسانات(پویایی)  قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذارها می توانند اطلاعات را از بازار و کاربران شبکه های اجتماعی آنها بدست آورند. با توجه به وضعیت اطلاعاتی و عملکردهای استراتژی های مختلف، یک سرمایه گذار با تجربه ممکن است استراتژی خود را به ساختارگرا تغییر دهد. این به نوبه خود فرآیند جذب اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا ساختارگراها تمایل بیشتری به بررسی و توزیع اطلاعات نسبت به طراحی آنها دارند. بررسی های دیگر در نوسانات قیمت برگرفته از سه شبکه می باشد، مانند شبکه منظم، شبکه جهان کوچک و گراف تصادفی؛که این سه شبکه بعد از روابط کلی بین ساختارهای شبکه و نوسانات قیمت ایجاد می شوند. در هر شبکه، تاثیرات یکپارچه ناشی از ترکیب های مختلف کارائی اطلاعات و شدت کلیدی بودن آن اطلاعات بررسی می شوند. نتایج نشان داده است که، با افزیش شدت کلیدی بودن اطلاعات، کارایی اطلاعات اجتماعی و بازار نقش متفاوتی را در شکل گیری انحراف قیمت، انحراف معیار و کشیدگی بازده ایفا می نمایند.

Abstract

An agent-based artificial stock market is developed to simulate trading behavior of investors. In the market, acquisition and employment of information about fundamentals and strategy switch are investigated to explain stock price dynamics. Investors could obtain the information from both market and neighbors resided on their social networks. Depending on information status and performances of different strategies, an informed investor may switch to the strategy of fundamentalist. This in turn affects the information acquisition process, since fundamentalists are more inclined to search and spread the information than chartists. Further investigation into price dynamics generated from three typical networks, i.e. regular lattice, small-world network and random graph, are conducted after general relation between network structures and price dynamics is revealed. In each network, integrated effects of different combinations of information efficiency and switch intensity are investigated. Results have shown that, along with increasing switch intensity, market and social information efficiency play different roles in the formation of price distortion, standard deviation and kurtosis of returns.

پاسخ دهید