مقاله ترجمه شده تأثیر نوآوری در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در تایلند

مشخصات محصول
قیمت:86000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1560

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European research on management and business economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر نوآوری در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در تایلند

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of innovations in human resource practices, innovation capabilities, and competitive advantage on small and medium enterprises’ performance in Thailand

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی عملکرد شرکت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کوچک و متوسط در تایلند که نوآوری‌ها را در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی ادغام می‌کنند، می‌پردازد. نمونه داده ها شامل ۲۶۰ شرکت کوچک و متوسط است که در گذرگاه اقتصادی شرقی، تایلند قرار دارند. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این مطالعه رابطه معنی‌داری بین نوآوری‌ها در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری، مزیت رقابتی و عملکرد SME ها یافت. عوامل موفقیت معنادار نوآوری ها در رویه های منابع انسانی به طور غیر مستقیم بر عملکرد SME ها از طریق میانجیگری ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی تأثیر می گذارد. این نتایج به اثربخشی توسعه بلندمدت و عملکرد تجاری کمک می کند، زیرا در عصر نوآوری دیجیتال ، عوامل بنیادی منابع انسانی و ظرفیت های نوآوری در صنعت بسیار رقابتی فعلی تشدید می شوند.

واژه‌های کلیدی: نوآوری در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری، مزیت رقابتی، عملکرد SME

Abstract

This study examines the performance of wholesale and retail small and medium enterprises in Thailand, which are integrating innovations in human resource practices, innovation capabilities, and competitive advantage. The data sample comprises 260 small and medium enterprises located in the Eastern Economic Corridor, Thailand. The data were analyzed using quantitative and structural equation modeling. The study finds a significant relationship between innovations in human resource practices, innovation capabilities, competitive advantage, and SME performance. The significant success factors of innovations in human resource practices indirectly affect SME performance through the mediation of innovation capabilities and competitive advantage. These outcomes help develop long-term and business performance effectiveness, as the essential human resource factors and innovation capabilities practices of the current extremely competitive industry will intensify with the digital disruption era.

Keywords: Innovations in human resource practices, Innovation capabilities, Competitive advantage, SME performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد