مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 505 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M285

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

عنوان انگلیسی:

A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

چکیده فارسی:

پیشینه تحقیقات نشان می دهد که مفهوم نوآوری مصرف کننده جهانشمول است. تصور می شود که نوآوران، نوجویان و ریسک کنندگان مستقل از هویت ملی خود باشند و به همین دلیل به ویژگی های مشابهی از نوآوری در سراسر بسیاری از کشورها جذب می شوند. با این حال، تحقیقات در بازاریابی بین فرهنگی نشان داده است که هنجارها و ارزش های فرهنگی تاثیرات مختلف بر پذیرش نوآوری دارد، یک یافته که به نظر می رسد در تناقض با این فرض است، این است که رابطه بین نوآوری مصرف کننده و پذیرش نوآوری در جهان یکنواخت است. این تحقیق اثرات نوآوری مصرف کننده را در نگرش نسبت به نوآوری مبتنی بر خدمات در سراسر سه کشور اروپایی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از چند گروه مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که رابطه بین نوآوری مصرف کنندگان و نگرش به نوآوری در سراسر ابعاد سه گانه تازگی درک شده، ارزش درک شده و خطر درک شده متفاوت است.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف کننده، نوآوری فن آوری، مطالعه میان فرهنگی، نوآوری خدمات، نوآوری مصرف کننده

  1. مقدمه

روند جهانی شدن به این باور درحال افزایش در میان مدیران بازاریابی منجر می شودکه رفتار مصرف کننده در کشورهای مختلف به الگوهای مشترک عمومی همگرا می شود که ممکن است به عنوان یک زمینه رایج برای پیش بینی پذیرش نوآوری است. موفقیت های اخیر برخی از محصولات جدید این باور را تأیید می کند بدین صورت که میلیون ها آیفن  اپل، Nintendo’s Wiis و کامپیوترهای ASUS در بسیاری از کشورها با سیستم های ارزشی متفاوت به فروش می رسد. با این حال، نوآوریها همه به یک شیوه مشابه موفق نشدند و در حقیقت، جدیدترین محصولات و خدمات به شکست در بازار گرایش دارند، اغلب به این دلیل که آنها با بازارهای محلی سازگار نشده¬اند.

هنگامی که ارزش ها و هنجارهای ملی به شدت انگیزه و رفتار را تعیین کنند، مصرف کنندگان در کشورهای مختلف، برداشت ها، ترجیحات و ارزش های متفاوت دارند که روی نیتشان برای پذیرش نوآوری اثر می گذارد. یکی از شواهد این تفاوت، متفاوت بودن میزان پذیرش فن آوری کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه است. به عنوان مثال، یکی از توضیحات اصلی متفاوت بودن میزان پذیرش پهنای باند در اتحادیه اروپا در عوامل فرهنگی و اجتماعی نهفته است.

با این حال، حتی اگر پیشینه، شواهدی از تاثیر ارزش های فرهنگی و هنجارها بر رفتار پذیرش نشان دهد، مطالعات کمی اعتبار مدل های پذیرش را در سراسر کشورها بررسی کرده اند. در عوض، تحقیق با استفاده از مدل های پذیرش معروف مانند مدل پذیرش فناوری (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹) و تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری برایتعمیم رفتار مصرف کننده در سطح بین المللی تلاش کردند. یک فرض مهم این مدل ها این است که روابط میان پیش بینی و متغیرهای پیش بینی شده جهانی هستند.

نوآوری مصرف کننده گرایش فرد را نسبت به نو جویی و رفتار ریسک پذیر تعیین می کند. این مفهوم اغلب نشان می دهد که نوآوران همین مشخصات را مستقل از فرهنگ ملی خود نگه می دارند. به عنوان مثال، نوآوران عموما باور دارند که نوجویان، ریسک پذیران و قضات مستقل باشند. با این حال، این فرض، اثر ارزش های فرهنگی و هنجارها را بر رفتار مصرف کنندگان در مورد نوآوری تحت شعاع قرار می دهد، که یک تأثیرش این است که مفهوم نوآوری مصرف کننده بسیار مهم است هنگامی که نوآوران نقش مرکزی با پذیرش نوآوری قبلی ایفا می کنند و آن را به بخش های بعدی جمعیت منتشر می کنند.

از آنجایی که مرکزیت نوآوران برای فرآیند پذیرش، چگونگی نوآوری مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهد ممکن است در سراسر فرهنگ ها در مورد تأثیرش بر ادراکات، نگرش و پذیرش نوآوری متفاوت باشد به خصوص برای درک اینکه چگونه محصولات جدید باید با تفاوت های محلی پذیرفته شوند مهم است. این مهم، توجه افزایشیافته به مطالعه بین کشوری از رفتار پذیرش دریافت شده از دانشگاهیان و دست اندرکاران تأکید می کند. بنابراین، اگر چه مطالعات شواهدی از تنوع در نوآوری مصرف کننده در سراسر کشور و تفاوت ها در چگونگی تأثیر فرهنگ ملی بر نوآوری ارائه کرده اند، تعداد کمی از هر پژوهش تاثیر نوآوری مصرف کننده بر ادراکات و رفتار پذیرش را تأیید می کند. این بی توجهی به خصوص در زمینهخدمات است، بسیاری از تحقیقات تا کنون بر محصولات تأکید کرده اند.