مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M332

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

عنوان انگلیسی:

Consumer innovativeness influence on really new product adoption

چکیده فارسی:

نتایج تحقیقات دانشگاهی درباره نوآوری مصرف کننده و تاثیر آن بر پذیرش محصول دارای اتفاق نظر نیست. برای کمک به بستن این شکاف، این مطالعه به بررسی رابطه بین نوآوری ذاتی مصرف کننده، نوآوری مختص محیط، نوآوری نیابتی، و پذیرش محصولات واقعا جدید مصرفی الکترونیکی میپردازد. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کمی مبتنی بر پیمایش به آزمون فرضیات مختلف مرتبط با نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول واقعا جدید می پردازد. در مجموع ۲۵۶ فرد استرالیایی بالای ۱۸ سال یک پرسشنامه آنلاین را تکمیل کردند که مبنای تحلیل های بعدی را شکل دادند. با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری دریافتیم که نوآوری مختص محیط نسبت به نوآوری مصرف کننده، دارای تاثیر بیشتر در پذیرش اینگونه محصولات است. همچنین دریافتیم که ارتباط بین نوآوری مختص محیط و پذیرش محصول واقعا جدید اگر چه مثبت، اما هنوز هم بسیار ضعیف است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نیاز به تحقیقات بیشتر برای درک بهتر اینکه محرک ها کدامند یا تبیین کردن پذیرش «محصولات واقعا جدید» هم در استرالیا و هم در عرصه بین المللی و روشن ترکردن ارتباط بین معیارهای نوآوری، است.

کلمات کلیدی: نوآوری مصرف کننده، محصولات واقعا جدید، انتشار نوآوری محصول

  1. ۱. مقدمه

شرکت ها بر این باورند که معرفی مداوم محصولات جدید یک جنبه مهم از کسب و کارشان است وبه آنها در جذب تقاضای بیشتر و حفظ موقعیت رقابتی در بازار کمک میکند. (Cooper and Kleinschmidt, 1987; Griffin and Page, 1996; Lundvall and Christensen, 2004). . به منظور ایجاد بازارهای جدید و تغییر پویایی ارزش در یک بازار رقابتی، شرکتها بیشتر نیاز به توسعه محصولات “واقعا” جدید به جای محصولات یکباره یا افزایشی دارند. محصولات واقعا جدید محصولات جدیدی هستند که درنتیجه انقطاع بازار یا گسست فن آوری بوجود می آید اما نیاز نیست مشتریان آموزش های قابل توجهی را به منظور استفاده از آنها و ارزش زایی محصول، ببینند. محصولات واقعاجدید یک فرصت توسعه برای یک موقعیت رقابتی قوی تر نسبت به نوآوری های تدریجی است. صرف نظر از اهمیت محصولات جدید Gourville(2006) گزارش می دهد که نرخ شکست محصول جدید در حد بالایی بین ۴۰٪ و ۹۰٪ قراردارد. تحقیقات تجربی نشان می دهد یک مسئله مهم که هنوز باقی مانده است در درک موفقیت از محصولات جدید است و آن پذیرش و انتشار نوآوری های محصول، و عوامل مؤثر بر پذیرش آن میباشد. (Hauser et al. , 2006). Hauser و دیگران (۲۰۰۶) نشان می دهد که نقش نوآوری مصرف کننده یکی از جهات کلیدی برای تحقیقات پذیرش نوآوری است علیرغم اینکه به طور گسترده در طول سالیان گذشته مورد بررسی قرار گرفته و طیف وسیعی از مقیاس ها برای اندازه گیری آن تدوین شده است. گفته می شود اشکال مختلف از نوآوری مصرف کننده وجود دارد شامل نوآوری ذاتی مصرف کننده(Midgley and Dowling, 1978), نوآوری مختص محیط Goldsmith and Hofacker, 1991)) و نوآوری نیابتی(Hirschman,1980) با این حال، درمطالعه اندازه گیری نوآوری مصرف کنندهRoehrich، (۲۰۰۴) و هاوزر(۲۰۰۶)و همکاران اشاره کردند که نتایج حاصله از معیارهای مختلف نوآوری مصرف کننده نشاندهنده یک عدم اجماع است و شدت ارتباط بین معیارهای نوآوری مصرف کننده و رفتار پذیرش محصول ترکیب شده اند. تحقیقات گذشته نشان می دهد که رابطه بین نوآوری ذاتی مصرف کننده، به طور خاص، و پذیرش محصول جدید مثبت اما ضعیف است(Goldsmith et al. ,1995; Im et al. , 2003, 2007). به عنوان یک نتیجه، استدلال شده است که نوآوری مختص محیط و نوآوری نیابتی ممکن است نقش واسطه موثر بین نوآوری ذاتی مصرف کننده و پذیرش محصولات واقعا جدید بازی میکند(Im et al. , 2007). تا به امروز هیچ تحقیق علمی در واقع در عمل نوآوری ذاتی مصرف کننده، نوآوری مختص محیط و نوآوری نیابتی را اب هم در نظر نگرفته است. هدف از این تحقیق، ارائه مدارک مورد نیاز و بینش از طریق بررسی رابطه بین معیارهای نوآوری مصرف کننده و ارتباطشان با پذیرش ازمحصولات جدید مصرفی واقعا الکترونیکی در استرالیا میباشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد