مقاله انگلیسی ترجمه شده نوآوری، تحقیق و توسعه و سودآوری شرکت

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 460 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M806

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  نوآوری، تحقیق و توسعه، و سودآوری شرکت در تایوان: علل و عوامل

عنوان انگلیسی:

Innovation, research and development, and firm profitability in Taiwan: Causality and determinants

چکیده فارسی:

نتایج روش “گشتاورهای تعمیم یافته  سیستم” با استفاده از داده های حاصل از شرکت های تولید کننده تایوانی برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۰ مسیر علیت(رابطه ی علت و معلولی) را از فعالیت های نوآورانه شرکت به سودآوری شرکت نشان داد. همچنین این مطالعه نشان داد که سودآوری شرکت های نوآور با بکارگیری روش “تطابق امتیاز گرایش” از سودآوری شرکت های غیرنوآور بیشتر است. علاوه برآن تاثیر کوتاه مدت افزایش سود شرکت ،که پس از کنترل ناهمگونی شرکت و مشکل درونزایی، مجوز ثبت اختراع را بدست می آورند، را مشاهده کردیم. نتایج ما نشان می دهد شرکت هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کردند با موفقیت به مجوز ثبت اختراع دست یافتند و حمایت دولت از مجوز ثبت اختراع ،سودآوری آن ها را بهبود بخشید. این یافته ها پیامدهای قوی در ارتباط با خط مشی دارند؛ سیاستگذاران نوآوری در دولت باید محیط صنعتی مطلوبی را تضمین کنند که موجب ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد شرکت ها شود.

Abstract

Using data from Taiwanese manufacturing firms for the 2000–۲۰۱۵ period, the results of the system-generalised method of moments revealed the direction of causality from a firm’s innovative activities to firm profitability. This study also revealed that the profitability of innovative firms surpassed that of noninnovative firms by employing propensity score matching. We further observed a short-term profit-enhancing effect of a firm obtaining a patent after controlling for firm heterogeneity and the endogeneity problem. Our results indicate that firms that invested in research and development successfully obtained patents, and the protection granted by government-issued patents improved their profitability. These findings have strong policy-related implications; innovation policymakers in the government should ensure a favourable industrial environment that focuses on giving firms incentives to improve performance.