مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری

دسته بندی:

قیمت: 11000 تومان

تعداد نمایش: 694 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M302

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

عنوان انگلیسی:

Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

 

چکیده فارسی:

تحقیقات قبلی نشان می دهدکه نهادینه سازی اخلاق به طور موثر بر کیفیت زندگی کاری تاثیر می گذارد (کیفیت زندگی کاری). این تحقیق فرض می کند که تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر کیفیت زندگی کاری برای مدیران تایلندی بیشتر از مدیران آمریکایی است، چراکه فرهنگ تایلندی جمعی است در حالیکه فرهنگ آمریکایی فردی می باشد. داده های نظرسنجی از یک نمونه مدیران بازاریابی شرکت های تایلندی می باشد که در بورس اوراق بهادار تایلند (SET) جمع آوری شدند. داده ایالات متحده شامل یک نمونه از اعضای انجمن بازاریابی امریکایی بود. نتایج تا حدودی فرضیات را تأیید می کنند.

کلمات کلیدی: نهادینه سازی اخلاق، کیفیت زندگی کاری، تحقیقات میان فرهنگی تایلند و ایالات متحده

  1. ۱. مقدمه

در سالهای اخیر، سازمان ها تلاش خود را برای نهادینه سازی اخلاق افزایش دادند، چرا که این تلاش ها به طور موثری بر رفتار کارمندان تاثیر می گذارد. به علاوه، سینگاپاکدی و ویتل (۲۰۰۷؛ و ویتل و سینگاپاکدی، ۲۰۰۸) نشان می دهد که قانون گذاری مانند دستورالعمل های صدورحکم فدرال ایالات متحده سال ۱۹۸۷، که مجازات های سازمانهایی که با کمترین نیاز تطبیق دارند را کاهش می دهند، نهادینه سازی اخلاق را ارتقا می بخشند.

به طور مشابه، تایلند تغییراتی در قانونگذاری در سالهای اخیر به منظور کاهش فساد تصویب کرد. ونگتادا، ویراکول، و سینگاپاکدی (۲۰۰۶) اینطور می نویسند که « فساد در تایلند تا حدی به موجب استقرار قانون اساسی جدید و رفتارهای کلی جامعه کاهش یافته است» (صفحه ۶۲۲). ونگتادا و همکاران (۲۰۰۶) همچنین بر رکود اقتصادی سابق تاکید می کنند که «به بی میلی عمومی رو به افزایش از فساد انجامید» (صفحه ۶۲۲) ، که به نظر آنان در تایلند بیشتر از برخی «کشورهای رقیب» همسایه مانند مالزی و سنگاپور شایع است. به نظر آنها «پذیرش فسادگسترده توسط طبقه متوسط درحال رشد تایلند کاهش یافته، چراکه این کارها سرمایه گذاری خارجی را ترسانده است… به نظر این گروه… فساد مانعی برای پیشرفت اقتصادی است» (صفحه ۶۲۲). اگرچه آنها خاطرنشان می کنند که تغییرات قانون، ونگتادا و همکاران (۲۰۰۶) ذکر نکرده اند که اگر اصول اخلاق در تنظیمات تجارت نهادینه سازی شود، به اقتصاد کشور کمک می کند.

سالهای اخیر تلاش های علمی زیادی به منظور بالابردن کیفیت زندگی کاری انجام شده است. ممکن است انتظار تاثیر مثبت نهادینه سازی اصول اخلاقی بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی کاری وجود داشته باشد. همانطور که سینگاپاکدی و ویتل (۲۰۰۷، صفحه ۲۸۷) استدلال می کند، «سازمان هایی که اصول اخلاقی را نهادینه می کنند به نظر می رسند که به درستی و صداقت ارج می گذارند، درنتیجه، اغلب با کارمندان خود در ارزیابی عملکرد، ارتقا و تضاد تصمیم منصفانه تر رفتار می کنند. »

اگرچه شواهد نشان می دهد که سود افزایش یافته در نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری (کیفیت زندگی کاری) هم در ایالات متحده و هم در تایلند، رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری در تایلند ممکن است با رابطه آن در ایالات متحده متفاوت باشد. فرهنگ تایلند جمعگرا است درحالیکه فرهنگ ایالات متحده فردگراست، که می تواند مطمئناً عاملی در تقویت یا تضعیف تاثیر نهادینه سازی اصول اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری باشد. شاید تاثیر نهادینه سازی اصول اخلاقی به خاطر گروه تاثیرگذارتر دینامیک در فرهنگ جمعگرا بیشتر است. این تحقیق تاثیر نهادینه سازی اصول اخلاقی بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی کاری کارمندان در ایالات متحده و تایلند را بررسی می کند. به علاوه، این تحقیق آثار مرتبط نهادینه سازی اصول اخلاقی بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی کاری در این دو کشور را مقایسه می کند. قبلاً هیچ تحقیقی این متغیرها را دربین کشورها را که به طور قابل توجهی در زمینه فرهنگ و توسعه اقتصادی متفاوت است را مقایسه نکرده است.

اگر تاثیر نهادینه سازی اصول اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری در فرهنگ های جمعگرا مانند تایلند بیشتر باشد، پیامدهای مدیریتی عمیق هستند: برنامه های نهادینه سزی اصول اخلاقی در این کشورها اهمیت بیشتری دارد چرا که تلاش تاثیر بیشتری بر کیفیت زندگی کاری دارد. نباید گفت تلاشهای نهادینه سازی اصول اخلاقی در کشورهای فردگرا بااهمیت نیست، اما اگر نتایج انتظارات را برآورده کند، تلاش ها برای نهادینه سازی اصول اخلاقی در مکان هایی مانند تایلند باید به عنوان هدف مهمی درنظر گرفته شوند. با داشتن این ذهنیت، یک بررسی پیشینه مرتبط ادامه می یابد، و به فرضیات تحقیق می انجامد.