مقاله ترجمه شده : نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم

مشخصات محصول
قیمت:62000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R78

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم

عنوان انگلیسی:

The role of nutraceuticals in the management of autism

چکیده فارسی:

اوتیسم و اختلال های مرتبط با ان، که شیوع آنها به صورت فزاینده ای رو به رشد است، سندرم های رفتاری تعامل کلامی و غیرکلامی، و اجتماعی شدن هستند که به دلیل ناهنجاری های عصبی-رشدی رخ میدهند. جدیدترین مطالعات نشان می­دهند که شیوع اختلالات اوتیستیک در مقیاس جهانی ۱% است. سبب شناسی اختلال اوتیسم چندعاملی و چندبعدی است که این امر مداخله درمانی را دشوارتر میسازد.  عدم تجانس عوامل ژنتیکی،  استرس اکسیداتیو، مکانیسم خودایمنی، و مکانیسمهای اپی ژنتیک، سبب پیجیده تر شدن طبیعت آسیب شناسی این اختلال شده اند. استفاده ازنوتراسوتیکال­ها برای درمان این اختلال، یک راهبرد امیدبخش، به خصوص در برخی از حوزهها است و از رویکردهای دیگر جالبتر می­باشد. این مقاله به صورت نقد و بررسی به تحلیل نقش ویتامینها و عوامل همراه با ان، اصلاحات رژیم غذایی و ناهنجاریهای روده و معده، پروبیتیکها و پریبیوتیکها، فیتوکیمیکال ها، و عوامل محیطی میپردازد تا اثربخشی فعالیت­های تغذیه محوری را که برای مدیریت این اختلال صورت گرفته است را بررسی کند. این مقاله مروری نظامدار از کوششهای کنترل شده تصادفی و دارونمایی برای نقد شواهدی ارائه میدهد که از استفاده از تغذیه درمانی در درمان اختلال اوتیستیک حمایت میکنند. نتایج با استفاده از تمامی شواهد مرتبط که از دیگرمطالعات بالینی و اکتشافی حاصل شده اند ارائه میگرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد