مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 553 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M26

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه:  فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار

عنوان انگلیسی:

Dysfunctional organization culture The role of leadership in motivating dysfunctional work behaviors

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله گسترش و توسعه دادن کار قبلی برای نقش سازمان ها در تاثیرگذاری روی رفتار انحرافی یا سوءعملکردی در آن سازمانهاست.

طراحی/ متدولوژی/رویکرد نتایج کار قبلی برای نقش افراد و سازمان ها در تاثیر گذاری روی رفتار سوءعملکردی مفید است تا به بحث تعاملات میان آن دو مخصوصا فرهنگ سازمانی و رهبری منجر شود.

یافته ها یک مدل ایجاد می شود که به طور دقیق تری شناسایی می کند که چگونه تمام آن عوامل با هم می آیند و به عدم وجود یا وجود خیلی کم یا کم یا زیاد رفتارسوء عملکردی نتیجه می دهند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات مدل ایجاد شده در اینجا می تواند به کارگرفته شود تا درک نقش فرهنگ سازمانی و رهبری را در برانگیختن رفتارهای سوءعملکردی کاری بهبود دهد . ساختارهای فردی و سازمانی مورد استفاده در این چارچوب به توسعه کاملتر مفهومی نیاز دارد . در هر نمونه یک تحلیل پیچیده تر و یکپارچه تراز ادبیات گوناگون لازم است اتخاذ شود. صرف نظر از تمایلات فردی به رفتارهای خشونت آمیز ، پیام های شفاف در ادبیاتی با چنین حوزه های گوناگونی مانند روان شناسی ، روان پزشکی، عدالت جزایی، پزشکی، جامعه شناسی، رفتار سازمانی، زیست شناسی، روان شناسی اجتماعی، انسان شناسی جای می گیرند. یک مرور وترکیب مفهومی می تواند به طور تئوریکی بینش خیلی بیشتری نسبت به آنچه درحال حاضر وجود دارد ارائه کند.

اشارات کاربردی ابراز پیشنهاد شده رفتارخشونت آمیز با احتمال بیشتر در نتیجه رابطه تعاملی میان یک نمایش فردی برای یک پیش زمینه نسبتاً بالا برای رفتار خشونت آمیز و یک سازمان با میل باطنی نسبتا بالابرای آشکار کردن خشونت اتفاق می افتد. به طور شفاف درک بهتراز مشخصات چنین سازمانی به تلاش مدیران در کاهش احتمال وقوع رفتار سوءعملکردی کمک خواهد کرد.

ابتکار/ ارزش این مقاله به واسطه  تعیین کاملتر نقش فرهنگ سازمانی و رهبری ، درباره نقش سازمان ها در تاثیر گذاری روی رفتار سوء عملکردی شکافی را در ادبیات پر می کند.

کلمات کلیدی رفتار کارکنان ، فرهنگ سازمانی ، تعامل اجتماعی ، رهبری

 رفتار سوء عملکردی درمقوله وسیعتری از رفتار ضد اجتماعی اتفاق می افتد ،  که به عنوان ” هرگونه رفتاری که آغازگر آسیب است یا قصد دارد که آسیب را برای یک سازمان ، کارکنانش یا سهامدارانش آغاز کند ” شناخته می شود(Giacalone and Greenberg  ۱۹۹۷).

رفتار سوء عملکردی یا ضد اجتماعی ممکن است از سطوح پایین عدم تناسب به هرطریقی (آرایش نامناسب، استفاده از الکل ، سیگار کشیدن ، رفتارهای نامناسب، صحبت با صدای بلند یا گوش دادن به رادیو و تأخیر )  تا کارشکنی یا رفتار خشونت آمیز دربرابر یک یا چند نفر یا سازمان به طور کل را دربربگیرد.

پژوهشگرانی که رفتار سوء عملکردی کار را مطالعه می کنند به طور معمول بیشترین توجه شان را روی رفتارهای خاص در سطح فردی متمرکز می کنند که ممکن است این قلمرو را به طور بالقوه دربربگیرند. چنین رفتارهایی همانطورکه در مقاله های مختلفی که این موضوع را یافته اند منعکس شده است تنها محدود به انحراف در محیط کار، سرقت،  تهاجم ، خشونت ، عدم صداقت ، ایجاد ترس و وحشت ( تروریسم) ، خرابکاری و گروهی از رفتارهای سوء عملکردی نمی شوند . به هرحال بیشتر این پژوهشگران  تمایل دارند که نقش عوامل سازمانی  را در برانگیختن رفتارهای سوءعملکردی نادیده یا ضعیف بگیرند.

سازمان ها باید به جلوگیری از رفتارهای  سوءعملکردی در محیط کار ، مخصوصا خشونت، عمیقاً علاقه مند باشند چون چنین رفتارهایی می تواند برای سازمان خیلی هزینه بر یا مخرّب باشد. درحقیقت اگر یک واقعه خشونت آمیز اتفاق بیفتد و آنها نتوانند اثبات کنند که تدابیری برای جلوگیری از آن اتخاذ کردند، سازمان می تواند با اقدام قانونی روبرو شود. چنین اقدام قانونی ای می تواند شامل مطالبه پاداش کارکنان ، هزینه های تخلف از قانون OSHA وحتی مسئولیت مدنی برای  استخدام مسامحه کارباشد. هزینه های دیگر برای یک سازمان شامل هزینه های ضروری و مستقیم خشونت در محیط کار است – جراحت یا مرک ،تمیزکردن ، تعمیرات و جایگزینی ، استخدام و آموزش کارکنان جدید ، حق بیمه فزاینده ، حقوق های تلف شده و موارد مشابه. هم چنین این موارد ضرورت کمتری دارند و و برای اندازه گیری هزینه هایی که در برگیرنده کارایی ، بهره وری و کیفیت کاهنده ؛ انقطاع در فعالیت های  کسب و کار؛ و شهرت و اعتبار کاهنده ی سازمان است مشکل تر هستند.