مقاله ترجمه شده پویایی تورم، نقش تورم در افق های مختلف و عدم قطعیت تورم

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H610

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  پویایی تورم ، نقش تورم در افق های مختلف و عدم قطعیت تورم

عنوان کامل انگلیسی:

Inflation dynamics, the role of inflation at different horizons and inflation uncertainty

چکیده فارسی:

مطالعات تجربی قبلی ،علیرغم پذیرش گسترده منحنی جدید ترکیبی فیلیپس کینزی (NKPC) ، بسته به ویژگی های تجربی و روش های اقتصادسنجی نتایج متناقضی را در مورد اهمیت نسبی رفتار آینده نگر و گذشته نگر ارائه می دهند. این مقاله  با نشان دادن اینکه نقش تورم مورد انتظار(پیش بینی شده) در NKPC نیز به تورم در افق های مختلف بستگی دارد(از این پس افق های تورم گفته می شود)، به این موضوع مهم کمک می کند. نتیجه اصلی نشان می دهد که با طولانی شدن افق تورم ، اهمیت کمّی رفتار آینده نگر کمتر می شود. این موضوع ناشی از همبستگی مثبت افق تورم با عدم قطعیت تورم می باشد. این رابطه مثبت باعث می شود شرکت ها برای تعیین قیمت های فعلی خود برای جلوگیری از عدم قطعیت بیشترِ قیمتِ ایجاد شده در آینده دور،  بیشتر از یک روش ایمن استفاده کنند (به عنوان مثال ، استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت های گذشته به عنوان یک قاعده پیش بینی). تغییر نقش رفتار آینده نگر در افق های مختلف تورم نشان می دهد که NKPC ممکن است هم از نظر نقش مهم تورم پیش بینی شده و هم از نظر دیدگاه متقابل آن یعنی رفتار گذشته نگر ، پذیرفته شده باشند و پیشنهادات مختلفی را ارائه می دهد. تحلیل های مختلف استواری ، یافته های اصلی را نفی نمی کنند.

کلید واژه ها: منحنی فیلیپس نئو کینزی، رفتار آینده نگر و گذشته نگر،عدم قطعیت تورم، مدل GARCH

Abstract                                                          

Despite a widespread adoption of the hybrid new Keynesian Phillips curve (NKPC), previous empirical studies deliver conflicting results as to the relative importance of forward- and backward-looking behavior, depending on empirical specifications and econometric methods. This paper contributes to this important issue by showing that the role of expected inflation in the NKPC also hinges on inflation at different horizons (referred to as inflation horizons henceforth). The main result reveals that the quantitative importance of forward-looking behavior becomes smaller as the inflation horizon is long. It comes out of a positive correlation of the inflation horizon with inflation uncertainty. This positive link renders firms more likely to have recourse to a safe way (e.g., the use of information about past prices as a forecasting rule) to set their current prices to avoid greater price uncertainty created by the distant future. The changing role of forward-looking behavior at different inflation horizons implies that the NKPC may embrace both the view of the important role of expected inflation and the opposite view that backward-looking behavior matters, rendering different policy recommendations. Various robustness analyses do not reverse the main finding.

Keywords: New keynesian phillips curve, Forward- and backward-looking behavior, Inflation uncertainty, GARCH model

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد