مقاله ترجمه شده اثرات نقدشوندگی دارایی بر پویایی تصمیمات فروش یکجا و ورشکستگی

دسته بندی: -

قیمت: 59000 تومان

تعداد نمایش: 73 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۶۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H634

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European Journal of Operational Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اثرات نقدشوندگی دارایی بر پویایی تصمیمات فروش یکجا و ورشکستگی

عنوان کامل انگلیسی:

The effects of asset liquidity on dynamic sell-out and bankruptcy decisions

چکیده فارسی:

ما یک مدل ورشکستگی پویا همراه با نقدشوندگی دارایی را ایجاد می کنیم. در این مدل ، یک شرکت با اوضاع بحرانی (شرکت درمانده)  بین فروش یکجا و نکول  و همچنین زمان بندی خود با این فرض که فروش یکجا فقط در زمان های پرش پواسون ، که نرخ ورود خریداران به معنای حفظ نقد شوندگی دارایی است ، امکان پذیر است،  یکی را انتخاب می کنند. با کاهش نقدشوندگی دارایی ، شرکت منطقه فروش را افزایش می دهد تا ریسک پیدا نکردن یک خریدار تا زمان ورشکستگی را کاهش دهد. با وجود افزایش منطقه فروش ، نقدشوندگی پایین دارایی احتمال نکول را افزایش می دهد و ارزش سهام ، اعتبار و ارزش شرکت را کاهش می دهد. در ساختار سرمایه بهینه ، با نقدشوندگی کمتر دارایی ، شرکت اهرم را کاهش می دهد ، اما ساختار سرمایه محتاطانه،  افزایش ریسک نکول را به طور کامل خنثی نمی کند. واکنش قیمت سهام ناشی از فروش یکجا به زمان بندی فروش بستگی دارد. هنگامی که ارزش دارایی شرکت به اندازه کافی بالا نباشد ، میزان جهش قیمت سهام یک U شکل معکوس با متغیر وضعیت اقتصادی است. نقدشوندگی پایین دارایی به دلیل غافلگیری بیشتر ، جهش را افزایش می دهد. این نتایج با مشاهدات تجربی همخوانی دارد.

واژه های کلیدی: انحلال ، نقدینگی ، اختیار واقعی ، M&A

Abstract

We develop a dynamic bankruptcy model with asset illiquidity. In the model, a distressed firm chooses between sell-out and default, as well as its timing under the assumption that sell-out is feasible only at Poisson jump times, where the arrival rate of acquirers stands for asset liquidity. With lower asset liquid- ity, the firm increases the sell-out region to mitigate the risk of not finding an acquirer until bankruptcy. Despite the larger sell-out region, lower asset liquidity increases the default probability and decreases the equity, debt, and firm values. In the optimal capital structure, with lower asset liquidity, the firm reduces leverage, but the cautious capital structure does not fully offset the increased default risk. The stock price reaction caused by sell-out depends on the sell-out timing. When the firm’s asset value is not sufficiently high, the stock price jump size is an inverted U-shape with the economic state variable. Lower asset liquidity increases the jump size due to greater surprise. These results fit empirical observations.

Keywords: Liquidation, Illiquidity, Real option , M&A