مقاله ترجمه شده نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو

دسته بندی: -

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 362 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M704

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو: شواهد سری زمانی بر روی علیت

عنوان انگلیسی:

Insurance market penetration  and economic growth in Eurozone countries:   Time series evidence on  causality

چکیده فارسی:

در این مقاله رابطه بین نفوذ بازار بیمه و رشد سرانه اقتصادی در ۱۹ کشور منطقه یورو در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ بررسی شده است.  ما از سه شاخص مختلف نفوذ بازار بیمه (IMP) استفاده می کنیم، یعنی نفوذ بیمه عمر، نفوذ بیمه غیر عمر  و کل نفوذ بیمه عمر و غیر عمر. ما به طور خاص بر این امر تأکید می کنیم که آیا رابطه ی بین این متغیرها در آزمون علیت گاردنر  دو راهه ، یک راهه است یا کلا وجود ندارد  نتایج تجربی ما نشان داد در هر دو  حالت علیت دو طرفه و یک  طرفه بین IMP و رشد سرانه اقتصادی رابطه وجود دارد . با این حال، در طول این دورۀ ، نتایج در بیشتر کشورهای منطقه یورو یکسان نیست. به این معنی است که سیاست های اقتصادی باید تفاوت های بازار بیمه و رشد سرانه اقتصادی را به رسمیت بشناسند تا رشد پایدار در منطقه یورو را حفظ کنند.

Abstract

This paper examines the causal relationship between insurance market penetration and per capita economic growth in 19 Eurozone countries for the period 1980–۲۰۱۴٫ We use three different indicators of insurance market penetration (IMP), namely life insurance penetration, non-life insurance penetration, and total (both life and non-life) insurance penetration. We particularly emphasize on whether Granger causality exists between these variables both ways, one way, or not at all. Our empirical results perceive both unidirectional and bidirectional causality between IMP and per capita economic growth. However, these results are mostly non-uniform across the Eurozone countries during this selected period. The policy implication is that the economic policies should recognize the differences in the insurance market and per capita economic growth in order to maintain sustainable growth in the Eurozone.

Keywords IMP; Per capita economic growth; Granger causality; Eurozone countries