مقاله ترجمه شده مجوز برای مجموعه سازی:  نظریه پردازی طول عمر برند

مشخصات محصول
قیمت:65000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1557

نام ناشر (پایگاه داده): Oxford University Press

نام مجله:   Journal of Consumer Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  مجوز برای مجموعه سازی:  نظریه پردازی طول عمر برند

عنوان کامل انگلیسی:

License to Assemble: Theorizing Brand Longevity

چکیده فارسی:

این مطالعه روند طول عمر برند را مشخص می کند: دستیابی به برتری اجتماعی و تعامل مداوم مصرف کننده در یک دوره پایدار. مطالعه ما با ارائه یک رویکرد چند سطحی برای درک طول عمر برند از طریق استفاده از دیدگاه مجموعه سازی برای پاسخ به سوال ذیل، به نظریه برندسازی کمک می کند: چگونه برندهای زنجیره ای در زمینه های در حال تکامل اجتماعی-فرهنگی به پایداری می رسند؟ با استفاده از تئوری مجموعه سازی، موفقیت پایدار یک برند رسانه زنجیره ای را در ۵۵ سال گذشته بررسی می کنیم. برای پاسخگویی به این سوال، طیف گسترده ای از داده های آرشیوی مرتبط با برند جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد، از جمله:تجزیه و تحلیل فیلم‌ها، کتاب‌ها، موضوعات بازاریابی، دیدگاه های مطبوعاتی و بررسی‌ها، و همچنین داده‌های زمینه‌ای گسترده‌تر در مورد زمینه‌های اجتماعی فرهنگی که مجموعه برند در آن توسعه یافته است، نیز بررسی شدند. یافته های ما به طور تجربی از مطالعه طول عمر برند حمایت می کند، و طول عمر برند را با تکیه بر یک رویکرد تکاملی برای گردآوری برند، که به بیرون از برند نگاه می کند، به منظور در نظر گرفتن پتانسیل عناصر برند برای غالب شدن در زمینه های معاصر و اطمینان از تداوم و تغییر، مفهوم سازی می کند.

کلمات کلیدی: طول عمر برند، تئوری مجموعه سازی، فرهنگ، جیمز باند، برندهای زنجیره ای، آنالیز محتوای قوم نگاری

Abstract

This study delineates the process of brand longevity: the achievement of social salience and ongoing consumer engagement over a sustained period. Our study contributes to branding theory by proposing a multilevel approach to understanding brand longevity through application of an assemblage perspective to answer the question: how do serial brands attain longevity within evolving sociocultural contexts? By applying assemblage theory, we scrutinize the enduring success of a serial media brand over the past 55 years. To address this question, a wide range of archival brand-related data were collected and analyzed, including: analysis of films, books, marketing materials, press commentaries, and reviews, as well as broader contextual data regarding the sociocultural contexts within which the brand assemblage has developed. Our findings empirically support the study of brand longevity in and of itself, and conceptualize brand longevity as relying on an evolutionary approach to assembling the brand, which looks outward from the brand in order to consider the potential of brand elements to prevail in contemporary contexts and to ensure both continuity and change.

Keywords: brand longevity, assemblage theory, culture, James Bond, serial brands, ethnographic content analysis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد