مقاله ترجمه شده تحول پیروان به عنوان رکن اساسی نظریه رهبری تحول گرا: مرور نظامند و برنامه های تحقیقاتی آتی

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1189

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The Leadership Quarterly

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تحول پیروان به عنوان رکن اساسی نظریه رهبری تحول گرا: مرور نظامند و برنامه های تحقیقاتی آتی

عنوان کامل انگلیسی:

Follower transformation as the linchpin of transformational leadership theory: A systematic review and future research agenda

چکیده فارسی:

نظریه رهبری تحول گرا ، رکن اساسی در تحقیقات رهبری است. علیرغم یک سابقه تجربی چشمگیر که از طریق وسعت شبکه قانونی و بزرگی تأثیرات آن برجسته شده است ، دانشمندان نگرانی های جدی در مورد روایی سازه و محتوا ، مطرح می کنند. در این مقاله به بررسی یک فقدان ادبی چشمگیر در ادبیات رهبری تحول گرا پرداخته ایم. تعداد کمی از مطالعات این فرضیه نظری را ارزیابی کرده اند که اثرات مثبت فردی ، گروهی و سازمانی رهبری تحول گرا ناشی از تغییر پیروان به روش های خاص و پایدار است. ما یک بررسی نظامند از شواهد تجربی مربوط به تحول پیروان به عنوان پایه مفهومی نظریه رهبری تحول گرا ارائه می دهیم. یافته های این بررسی نشان از جهش بنیادین در تکامل نظریه رهبری تحول گرا از پدیده های نوپا تا پارادایم کامل است. ما مطالعه ی خود را با یک برنامه تحقیقاتی با هدف ایجاد یک نظریه قوی تر ، معیارهای بهتر و مدل های رهبری عملی تر به پایان می بریم.

 واژه‌های کلیدی: رهبری تحول گرا ، تحول پیروان ، مرور نظامند ، پژوهش طولی ، پرسشنامه رهبری چند عاملی

Abstract

Transformational leadership theory represents a cornerstone in leadership research. Despite an impressive empirical record highlighted by both the breadth of its nomological network and magnitudes of effects, scholars raise serious construct and content validity concerns. In this article, we address a remarkable oversight in the transformational leadership literature. Few studies have assessed the theory assumption that the positive individual, group, and organizational effects of transformational leadership are due to the transformation of followers in specific and enduring ways. We offer a systematic review of empirical evidence related to follower transformation as the conceptual foundation of transformational leadership theory. Findings from this review highlight the radical leap in the evolution of transformational leadership theory from nascent phenomena to mature paradigm. Calling for a return to nascent and intermediary phases of theory development, we conclude with a research agenda aimed at creating a stronger theory, better measures, and more actionable leadership models.

Keywords: Transformational leadership, Follower transformation, Systematic review, Longitudinal research, Multifactor leadership questionnaire

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد