مقاله ترجمه شده نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

دسته بندی: -

قیمت: 47000 تومان

تعداد نمایش: 125 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H577

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

عنوان کامل انگلیسی:

Diffusion theory, national corruption and IFRS adoption around the world

چکیده فارسی:

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. در حالی که شواهد زیادی در مورد پیامدهای اقتصادی پذیرش IFRS، به ویژه در سطح شرکت وجود دارد (به عنوان مثال سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ؛ توسعه بازارهای مالی ؛ کیفیت حسابداری مالی ؛ دسترسی به سرمایه و نقدینگی بازار سهام) ، با این حال مطالعات اندکی به بررسی عوامل ملی تسهیل کننده یا مشکل آفرین در  پذیرش IFRS در سطح کشور پرداخته اند. در این مقاله ،  با بررسی تأثیر فساد ملی بر (i) سرعت و (ii) میزان پذیرش IFRS در سراسر جهان، دو بخش جدید در ادبیات حسابداری بین المللی موجود ،ایجاد شده است. این مطالعه بر اساس نظریه راجرز (۱۹۶۲) در مورد انتشار نوآوری (به عنوان مثال ، پذیرندگان آغازین ، اکثریت پیشگام ، اکثریت پیرو و دیر پذیران) ، از داده های مربوط به ۸۹ کشور غیر اتحادیه اروپایی در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ استفاده می کند. فرضیات ما مبتنی بر شواهد نظری و تجربی است که نشان می دهد تصمیمات مرتبط با پذیرش IFRS در سطح کشور تابعی از فضای نهادی یک کشور از جمله میزان فساد است. یافته ها نشان می دهد که سطح (کنترل) فساد به طور منفی (مثبت) با (i) سرعت و (ii) میزان پذیرش IFRS در یک کشور مرتبط است.

 واژه‌های کلیدی: IFRS ، فساد ملی ، نظریه انتشار نوآوری ، عوامل کلان اقتصادی ، منشأ حقوقی

Abstract                                                                             

International financial reporting standards (IFRS) have been widely adopted around the world. However, while there is a lot of evidence on the economic consequences of IFRS adoption (e.g. foreign direct investments; development of financial markets; financial accounting quality; access to capital; and stock market liquidity), especially at the firm-level, few studies examine the national factors that may impede or facilitate the adoption of IFRS at the country-level. This paper seeks to make two new contributions to the extant international accounting literature by examining the influence of national corruption on the (i) speed and (ii) extent of IFRS adoption around the world. Relying on Rogers’s (1962) theory on diffusions of innovation (i.e. Early Adopters, Early Majority, Late Majority, and Laggards), this study uses data relating to 89 non-European Union countries over the 2003–۲۰۱۴ period. Our proposition is based on theoretical and empirical evidence that suggests that country-level IFRS adoption decisions are a function of a country’s institutional environment, including the level of corruption. The findings show that the level (control) of corruption is negatively (positively) associated with a country’s (i) speed and (ii) extent of IFRS adoption.

Keywords: IFRS, National corruption, Diffusion of innovations theory, Macroeconomic factors, Legal origin