مقاله ترجمه شده :  نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R35

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

عنوان انگلیسی:

Neo-Piagetian Theory and Research: enhancing pedagogical practice for educators of adults

چکیده فارسی:

مربیان، هنگام تدریس به یادگیرندگان بزرگسال، به طور مداوم با چالش افزایش کارآمدی آموزشی، روبرو هستند. نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای، بر اساس کار قبلی پیاژه، مفاهیمی و ابزارهای نویدبخشیی جهت کمک به مربیان برای ارتقاء توانایی و آگاهی آموزشی‌شان هنگام تدریس به بزرگسالان، ارائه می‌کند. سپس، از طریق یافته‌ها و نمونه‌های تحقیق، سودمندی آموزشی نظریه نئوپیاژه‌ای را شرح می‌دهیم. به ویژه، (۱) تأثیر رشد شناختی بر روی بزرگسالان در حال آموزش، (۲) نقش سطوح عملیاتی و بهینه شناخت یادگیرنده و (۳) مفاهیم آموزشی بکار گرفته شده در مفاهیم و تحقیق نئوپیاژه‌ای برای پشتیبانی از تلاش‌های آموزش و یادگیری یادگیرندگان بزرگسال، را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد