مقاله انگلیسی ترجمه شده نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

دسته بندی: -

قیمت: 100,000 ریال

تعداد نمایش: 178 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M136

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

عنوان انگلیسی:

militarization and international business

چکیده فارسی:

هدف:هدف این مقاله معرفی یک مسئله‌ی خاص است که نشان می‌دهد چگونه نظامی‌سازی می‌تواند به عنوان یک واحد مستقل باشد که تجارت بین‌الملل، مدیریت و موسسات می‌توانند یا نمی‌توانند درس‌های بالقوه مفیدی از آن جمع‌آوری کنند.

ساختار / روش بررسی / دیدگاه :پنج مقاله استفاده شده‌اند برای ایجاد یک مبنای مناسب برای مفهوم‌سازی و زمینه‌سازی برای نظامی و نظامی‌سازی در ارتباط با تجارت بین‌المللی.

یافته‌ها :چندین مأموریت کلیدی در تعبیر کردن مسائل نظامی سازی در ارتباط با تجارت بین‌المللی انجام شده است. یک محدوده وسیع ملی و فرهنگی پوشش داده شده است.

اصلیت / ارزش :در توسعه دادن و مجتمع کردن این مجموعه مقالات این ادعا نمی‌تواند مطرح شود که به مسائل نظامی‌سازی پاسخ داده شده است، زمینه مطرح شده است و مراجع اصلی به مقداری فراهم شده‌اند که برای مباحثات اساسی وسیع‌تری نیاز است.

کلمات کلیدی: عملیات نظامی، تجارت بین‌المللی، موسسات.

در زمان حاضر مخصوصاً پست ویتنام، وضعیت درخواست علمی در خصوص اتفاقات و امور نظامی و «برانگیخته از نظام» در بیشتر نمونه‌ها در معرض ـ معرفی‌ها و شناخت‌های خاص و رایج دیده شده متنوع و به اقتضای موقعیت حتی با تعهدات محتاطانه و تقریباً تبلیغات بی‌منطق و غیر ارادی، قرار داده شده است. در یک سو، نظام و زمینه و محیط نظامی به عنوان یک واحد مستقل دیده می‌شود که تجارت بین‌المللی، مدیریت و سازمان‌دها می‌توانند از آن درس‌های بالقوه مفید و مهمی را ، بیاموزند. به طور نمونه، این درس‌ها انتظار می‌رود بتوانند از تحلیل نسبی رهبری در حنگ یا میدریت در مبارزات نظامی اشتقاق یابند و برای عملیاتی تجاری کاربرد پذیر شوند. به طور مشابه، مبادلات نظامی ـ تجاری میان حوزه‌های بین‌المللی بر رقابت متقابل یا اشتراک بهترین عملیات برای دست‌یابی به عملکردهای کارآمد و موثر متمرکز شده است.

پاسخ دهید