مقاله ترجمه شده :  مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها

دسته بندی:

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 163 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R74

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها

عنوان انگلیسی:

Third Places and the Social Life of Streets

چکیده فارسی:

جامعه شناس شهری ری اولدنبورگ، یک مکان ثالث را به صورت محل سرپناهی غیر از خانه یا محل کار تعریف می کند که در آن افراد می توانند مرتبا با دوستان، همسایه ها، همکاران و حتی غریبه ها ملاقات کرده و ارتباط برقرار نمایند. از آنجایی که کیفیت های فیزیکی مکان- بنیاد مربوط به مکان های ثالثی که قابلیت معاشرت ودلبستگی مکانی (place attachment) دارند، چندان شناخته شده نیست، این مقاله به بررسی این می پردازد که چگونه چهار ویژگی برنامه ریزی شهری، محل های تجاری ثالث را از دیگر محل های تجاری در “خیابان اصلی” متمایز می سازد. این مقاله به بحث درباره یک تحقیق صورت گرفته در خیابان های اصلی در دو شهر بزرگ و یک شهر کوچک در ماساچوست می پردازد. به عنوان بخشی از این تحقیق، بررسی های بصری کیفیت های طراحی مشاغل شهری را در خیابان های اصلی ارزیابی می کند و مصاحبه ها کمک می نمایند تا نظرات و ادراکات کاربر معین گردد. نتایج نشان می دهند که مکان های ثالث هم در شخصی سازی (personalization) (تمایز (distinctiveness)، شناسایی (recognizability)) و هم قابلیت نفوذ (permeability) به خیابان نسبتا عالی هستند، ولی قوانین محل استقرار (seating) و سرپناه (shelter) شاید مهمترین مشخصه های طراحی شهری هستند که در قابلیت معاشرت (جامعه پذیری) در خیابان اصلی سهیم هستند.