مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 631 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M307

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

عنوان انگلیسی:

Key Success Factors of Islamic Family Business

چکیده فارسی:

مطالعات قبلی انجام شده در حیطه کسب و کار خانوادگی در بعد اسلامی هنوز هم اندک است. در نتیجه نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه احساس می شود. هدف از انجام این تحقیق، تحقق بخشی نیازها و ارائه ابعادی در مورد کسب و کار خانوادگی با بینش اسلامی است. نقش ایمان و اعتقادات مذهبی در راهکار های اخلاقی کسب و کار، یک سوال بسیار بجا می باشد. اصول اساسی اسلام، چارچوب اجرایی را برای هر بعد از چگونگی انجام کسب و کار در جهان اسلام ارائه می کند. در این بررسی مصاحبه ای با ۶ فرد مسلمان صورت می گیرد که دارای کسب و کار خانوادگی هستند. داده ها با استفاده از مطالعه های موردی متعدد بررسی می شوند. این تحقیق اطلاعاتی را در مورد مفهوم موفقیت و عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی با ارزش های اسلامی را نشان می دهد. نقش مورد انتظار از این تحقیق در ارائه بینش بیشتری در مورد کسب و کار خانوادگی با ارزش های اسلامی است. در این مطالعه، انواع کسب و کارهای خانوادگی در صنایع مختلف هستند در نتیجه مفهوم اساسی کسب و کار خانوادگی با بینش اسلامی می تواند بسط یابد.

  1. ۱. مقدمه

پس از مسیحیت، اسلام دومین دین بزرگ جهان است. مسلمانان ساکن در اندونزی ۲۰۳ میلیون نفر هستند که بیشترین جمعیت مسلمان را در جهان داراست. در واقع اسلام توسط کارآفرینان در اندونزی گسترش یافت، ولی شمار کارآفرینان اندونزیایی تنها ۰٫ ۰۸ درصد بود که یک درصد از آنها، تعداد اندکی از مسلمانان بود. مقالات متعددی وجود دارند که عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی را مکتوب کرده اند، برای مثال: یک عامل نادیده گرفته شده به توضیح موفقیت کسب و کار خانوادگی میپردازد: ویژگی راهکار های منابع انسانی و عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی: مورد کسب و کار مهاجران کره ای در مترو آتلانتا، عوامل تعیین کننده زمان و موفقیت در کسب و کار خانوادگی مردم لبنان: یک مطالعه اکتشافی، کشف عوامل مرتبط با عملکرد شرکت در کسب و کار خانوادگی: آیا تنها حرف پایانی در مورد ارزش خانواده ها است؟ در این مقاله، محققان در تلاش برای تحقق در برخی از شکاف ها در مورد کسب و کار خانوادگی از دیدگاه اسلامی هستند. در نتیجه نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه احساس میشود. هدف از انجام این تحقیق، تحقق بخشی نیازها و ارائه ابعادی در مورد کسب و کار خانوادگی با بینش اسلامی است. نقش ایمان و اعتقادات مذهبی در راهکار های اخلاقی کسب و کار، یک سوال بسیار بجا می باشد. اصول اساسی اسلام، چارچوب اجرایی را برای هر بعد از چگونگی انجام کسب و کار در جهان اسلام ارائه میکند. در اسلام، پرسشی که وجود دارد این است که یک عمل طبق گفته ها و کردارهای پیامبر تقوا در نظر گرفته شده ویا ابزاری در تعیین قرآن و حدیث (سنت) در نظر گرفته میشود. در نتیجه برای این که یک مسلمان به رعایت پنج رکن اسلام بپرداذد کافی نیست، یک مسلمان باید تصمیم به کسب و کار ی کند که با ایمان (ایمان) هدایت میشود، و در عمل به معنی پیروی از قانون و مشارکت در آنچه مجاز است و اجتناب از آن چیزی است که ممنوع (حرام) میباشد. بنابراین، یک مسلمان باید فرق میان حلال، یعنی اخلاقی، و حرام، یعنی غیر اخلاقی، درست یا غلط، عادلانه و ناعادلانه، و نیت خوب و نیت بد راتشحیص دهد. کسی که میخواهد کسب و کاری را برگزیند انتخاب های آزاد دارد، اما اصول مذهبی یک چارچوبی را برای تمرین مناسب از آن انتخاب ارائه میدهد. بنابراین، در ادامه چگونگی دستیابی به موفقیت در کسب و کار خانوادگی را با ارزش های اسلامی مورد بحث قرار می دهیم.