مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M319

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

عنوان انگلیسی:

Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies

چکیده فارسی:

علی رغم افزایش مستمر در فعالیت های برون سپاری فناوری اطلاعات در طیف جهانی، درصد قابل توجهی از معاملات برون سپاری به عنوان معاملاتی ناموفق بخاطر برخی مسائل جدی مدنظر گرفته می شوند. در چین که روش های برون سپاری فناوری اطلاعات هنوز هم در مراحل آغازین خود است، این موقعیت از اهمیت و جدیت بیشتری برخوردار است. در مورد چگونگی انجام مذاکرات مناسب برای قراردادها و چگونگی گسترش این روابط، دستورالعمل های سیستماتیکی وجود ندارد. در نتیجه یک روش پدید آمده از این بررسی، موارد قرارداد یا ارتباطی را در برون سپاری موفق فناوری اطلاعات کشف کرده است. با این حال، تلاش های محدودی در جهت بررسی اثرات ارتباط و قراردداد بر این موفقیت با یک نگاه یکپارچه انجام شده است. پژوهش حاضر به گسترش یک چارچوب تحقیقی استوار بر نظریه هایی در زمینه های اقتصادی و مدیریت و بازاریابی به منظور بررسی اثرات ارتباطی و قراردادی در این موفقیت می پردازد. برای حمایت از این قضیه، شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی انجام شده در هنگ کنگ و قاره چین جمع آوری شد. بررسی این مورد ها دلالت بر ابعاد قرارداد و ارتباط دارند. آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات عمدتاً از منافع فناوری نسبت به منافع استراتژیکی و یا اقتصادی مبادله یابی شده اند که شرکت های مشتری می توانستند از ارتباط برون سپاری فناوری اطلاعات بدست آورند. یک سهم قابل توجهی از این مطالعه در جهت نظریه سازی، نگرش به پدیده برون سپاری فناوری اطلاعات با یک مرور متوازن و بررسی های دقیق نظریه می باشد. برای دست اندر کاران، این تحقیق می تواند کمکی در رفع هر گونه شبه و تردیدی برای مدیران نسبت به بکارگیری همزمان ارتباط و قرارداد به عنوان یک مکانیسم دولتی در مدیریت معادلات برون سپاری فناوری اطلاعات باشد.

کلمات کلیدی : ارتباط، قرارداد، برون سپاری فناوری اطلاعات

مقدمه :

برون سپاری فناوری اطلاعات، گواهی بر رشد مداوم به منظور پذیرش برجسته اش توسط کداک در ۲۰ سال پیش می باشد. با توجه به گزارش اخیر توسط گروه گارتنر، بازار جهانی برون سپاری فناوری اطلاعات از ۲۶۸ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۰۹ به ۳۲۵ میلیارد دلار آمریکا تا سال ۲۰۱۳ در نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۵٪ افزایش مییابد. آسیا و اقیانوس آرام، یکی از رهروان رشد در مقایسه با دیگر مناطق است. تنها در چین، بازار خدمات برون سپاری فناوری اطلاعات، یک رشد بسیار سریعی را از سال ۲۰۰۴ (با ۲۹٫ ۷ درصد نرخ رشد مرکب سالانه) بیان میکند و به ۳ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید. واضح است که روند برون سپاری در سراسر جهان با سرعت قابل توجهی به اشکال مختلف در حال رشد می باشد. با وجود روند رشد سریع، برون سپاری فناوری اطلاعات، مملو از مشکلات و نرخ بالای شکست می باشد. جهان کامپیوتر گزارش داده که درصد کمی از روابط برون سپاری موفق در نظر گرفته شده و حداقل ۵۰ درصد از روابط برون سپاری فناوری اطلاعات در اوایل فسخ شد ه اند. نمونه های اخیر می توانند از رابطه ناموفق بین JP مورگان چیس و IBM و بارکلیز و Accenture یافت شود. در چین که در آن وضعیت برون سپاری IT کاملا متفاوت ازکشورهای غربی در نظر گرفته شده، که مشکلات نیز وجود دارد. در چین، تصمیم گیران برون سپاری معمولا برای انتخاب و مبادلهیابی ارائه دهندگان خدمات از تجربه کمی برخوردارند و در مذاکرات قراردادها، مدیریت قراردادها و حفظ روابط خوب با ارائه دهندگان نابالغ هستند. از نقطه نظر مشکلات رخ داده در مرحله پیاده سازی برون سپاری فناوری اطلاعات، محققان نشان می دهند که تمرکز تحقیقات برون سپاری فناوری اطلاعات باید به دو جنبه منتقل شده باشد : قرارداد که مکانیزم کنترل رسمی از یک ارتباط خوب و رابطه که مکانیزم کنترل غیر رسمی در برون سپاری فناوری اطلاعات است. که چگونگی مدیریت فرایند برون سپاری فناوری اطلاعات به طور رسمی و غیررسمی را در جهت حفاظت از منافع برای هر دو بخش، کلید موفقی در پروژه برون سپاری ITمیباشند. برای بیشتر روشن شدن رابطه و قرارداد و مسائل مربوط به آن برون سپاری و تاثیر شان بر موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات، مطالعه حاضر با تحقیق و تفحص در این پدیده ها از طریق دو مطالعه موردی توصیفی انجام میشود. شواهدی برای حمایت از این گزاره یافت می شوند که قرارداد پایه و اساس رابطه است، و هر دو قرارداد و ارتباط عوامل اساسی و موثری در موفقیت برون سپاری هستند. ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. ابتدا، نوشته ها را درمورد رابطه و قرارداد و مسائل مربوط به برون سپاری فناوری اطلاعات را بررسی می کنیم. پس از آن مبانی نظری و چارچوب تحقیق از پژوهش حاضر ارائه می کنیم. که با شرح روش تحقیق و یک بخش مربوط به جزئیات مطالعات موردی، از جمله معرفی مورد، تجزیه و تحلیل و بحث ادامه میابد. سپس با کمک ها محدودیت های مطالعه و جهت پژوهشی آینده نتیجه گیری میشود.

  1. بررسی مقالات
  2. ۱٫ مقالاتی در مورد رابطه

جریان اصلی مسائل مربوط به رابطه برون سپاری فناوری اطلاعات با تمرکز بر عوامل و ویژگی های روابط که به صورت همکاری دوستانه شکل میگیرد. به عنوان مثال، Klepper توسعه رابطه برون سپاری فناوری اطلاعات را به عنوان یک مدل مفهومی رابطه و توسعه یافته بر اساس نظریه قرارداد و مبادله اجتماعی در نظر گرفته است. گراور و همکارانش به بررسی اثرات کیفیت خدمات و مشارکت در موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات پرداختند. مشارکت در پژوهش های خود را با استفاده از شاخص های (ارتباطات، اعتماد، همکاری، و رضایت) به دست آمده از مطالعه اندرسون و Narus در نوشته های بازاریابی اندازه گیری کردند. کرن به توسعه مدل رابطه برون سپاری فناوری اطلاعات که شامل توابعی از قرارداد و ظهور رفتارهای مبادله خارجی در قرارداد بود پرداخت. از طریق مطالعات موردی، یک تاکید قوی بر مطالعه خود این بود که موفقیت برون سپاری نه تنها وابسته به سطح خدمات، بلکه همچنین به رابطه رضایت بخش بین یکدیگر نیز بستگی دارد. کار لی و کیم برای اولین بار به تمایز میان عوامل موثر بر رابطه، کیفیت ارتباط و موفقیت کلی برون سپاری در میان آنها بود. نتایج نشان داد که مشارکت تعیین کننده قابل توجهی در موفقیت برون سپاری بود. با این حال، نیز اشاره کردند که مشکل بالقوه در تمایز میان عوامل و اجزای کیفیت رابطه مشخص نیست. مطالعات ‘Goles ها و Goles و چین بر اساس نظریه مبادله رابطه استوار هستند. هنجارهای رابطه مورد بحث قرار گرفت و به دو دسته از رابطه طبقه بندی شدند : ویژگی ها و فرایند. کار آنها نشان دهنده یک الگویی است که در آن ویژگی ها و فرآیندها با یکدیگر در یک شیوه ادواری است و تعامل و ترکیب آنها به تعیین کیفیت پروژه برون سپاری و موفقیت های برون سپاری میپردازد. بر اساس Goles و چین، Blumenberg و همکارانش کیفیت رابطه را با تعیین آن در یک مدل مفهومی برجسته کردند. مطالعه آنها تا به امروز احتمالا جامع ترین مجموعه از سازه های کیفیت ارتباط و عوامل مؤثر بر آن بوده، با این حال، هنوز چارچوب مفهومی از نظر تجربی مورد آزمایش قرار نگرفته است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد