مقاله ترجمه شده چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 122 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H552

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  خطوط روشن در برابر خطوط مبهم: چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Bright lines vs. blurred lines:When do critical audit matters influence investors’ perceptions of management’s reporting credibility?

چکیده فارسی:

به زودی هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی از حسابرسان می خواهد تا موضوعات کلیدی حسابرسی (CAM) را افشاء کنند تا زمینه هایی از صورت های مالی که در معرض ریسک تحریف عمده قرار دارند، برجسته شوند. همزمان ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تلاشهای خود را برای همگرایی (ادغام) این دو مجموعه استانداردهای حسابداری دنبال کردند و اخیرا استاندارد همگرا شده (ادغام شده) شناخت درآمد که شامل میزان نسبتاً محدودی از دستورالعملهای اجرایی است، ارائه شده است. ما فرض می کنیم و نتیجه می گیریم هنگامی که زمینه هایی از صورت های مالی مطرح شده توسط CAM ها از طریق استانداردهای حسابداری دقیق و بدون ابهام ، کنترل می شوند، CAMها شناخت سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت را کاهش می دهند. تأکید بر ریسک ها از طریق CAMها با انتظارات سرمایه گذاران در مورد توانایی استانداردهای دقیق در کاهش ریسک های گزارشگری مالی ناسازگار است. نتایج حاصل از این پژوهش از طریق بررسی سرمایه گذاران غیرحرفه ای،  بینش هایی درباره اثر متقابل بین CAM ها و استانداردهای حسابداری ارائه می دهد.

 واژه‌های کلیدی: گزارش های حسابرسی ، اعتبار گزارشگری مدیریت ، موضوعات کلیدی حسابرسی (CAM) ، دقت استاندارد حسابداری

Abstract

The Public Company Accounting Oversight Board will soon require auditors to disclose critical audit matters (CAMs) to highlight areas of financial statements which are subject to a higher risk of material misstatement. Concurrently, the Financial Accounting Standards Board and the International Accounting Standards Board continue their efforts to converge both sets of accounting standards, and the newly converged revenue recognition standard contains a relatively limited amount of implementation guidance. I hypothesize and find that CAMs lower investors’ perceptions of management’s reporting credibility when the financial statement area discussed by CAMs is governed by precise, but not an imprecise, accounting standards. The emphasis of risks via CAMs is incongruent with investors’ expectations about the ability of precise standards to reduce financial reporting risks. The results fromthis experiment with nonprofessional investors provide insights about the interaction between CAMs and accounting standards.

Keywords: Audit reports, Management reporting credibility, Critical audit matters (CAMs) ,Accounting standard precision