مقاله ترجمه شده ارتباط موسیقی و روانشناسی سازمانی: استفاده روزمره از موسیقی و ترجیحات و پیش بینی رفتار سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M835

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Personality and Individual Differences

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ارتباط موسیقی و روانشناسی سازمانی: استفاده روزمره از موسیقی و ترجیحات و پیش بینی رفتار سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Bridging music and organizational psychology: Everyday music uses and preferences and the prediction of organizational behaviour

چکیده فارسی:

دو مطالعه آنلاین با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی نسبی بین ترجیحات موسیقی و استفاده روزمره از موسیقی و ارزیابی های شخصیتی مرسوم  در ادبیات روانشناسی سازمانی (پنج ویژگی شخصیتی و سازه ی شخصیتی سه گانه تاریک) با توجه به چندین مطالعه  ی  مرتبط با کار ، انجام گرفته است. اولین مطالعه با استفاده از نمونه دانشجویان بیکار (N = 401)، شواهدی را نشان می دهد که سلایق و ترجیحات موسیقی ضعیف است، اما از نظر آماری پیش بینی های معناداری از نوآوری توسط دانشجویان گزارش شده است. با این حال، ترجیحات و استفاده از موسیقی به پیش بینی نوآوری خود گزارش شده توسط دانشجویان  فراتر از ویژگی های شخصیتی به صورت معنادار چیزی نمی افزاید. دومین مطالعه آنلاین ، با بررسی یک نمونه شاغل (N = 1059) ،  شواهدی ارائه داد است مبنی بر اینکه کاربردها و ترجیحات موسیقی به طور معناداری به تنهایی قابلیت پیش بینی کنندگی دارند و دارای قدرت پیش بینی کنندگی کم ولی معنادار برای پیش بینی رفتارهای کاری ضد تولید “خود-گزارش شده” هستند(اما نه برای  فداکاری شغلی ، رفتارهای شهروندی سازمانی ، تسهیلات بین فردی ، رفتارهای کاری ضد تولید ، فرسودگی شغلی ، و اهداف گردش شغلی). علاوه بر این ، شواهد حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری ، مکانیسمی را پیشنهاد می کند که به موجب آن موسیقی نقش میانجی گر در روابط بین ترجیحات موسیقی با نتایج کار ایفا می کند. تأثیرات این یافته ها با توجه به کاربردهای آنها در استخدام و گزینش پرسنل و روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: ترجیحات موسیقی ، کاربردهای موسیقی ، شخصیت ، نتایج کار ، گزینش و استخدام پرسنل

Abstract

Two online studies, using multiple regression analysis, were conducted to investigate the relative predictive power between music preference and every-day use of music and traditionally used personality assessments in the organizational psychology literature (the Big Five and the Dark Triad) with regards to several commonly studied work-relevant outcomes. The first study, using an unemployed student sample (N = ۴۰۱), provided evidence indicating that music tastes and preferences are weak but statistically significant predictors of student self-reported innovation. However, music preferences and uses do not add significantly to the prediction of self-reported innovation beyond that of traits. The second online study, examining an employed sample (N = ۱۰۵۹), provided evidence indicating that music uses and preferences are statistically significant predictors alone and they provide a small but statistically significant amount of additive predictive power to the prediction of self-reported counterproductive work behaviours (but not to job dedication, organizational citizenship behaviours, interpersonal facilitation, counterproductive work behaviours, burnout, & turnover intentions). Additionally, evidence from structural equation modeling suggested a proposed mechanism whereby music preferences’ relationships with work-outcomes are potentially mediated by music uses. The impacts of these findings with regards to their applications in personnel recruitment and selection and organizational psychology are discussed.

Keywords: Music preferences, Music uses, Personality, Work-outcomes, Personnel selection and recruitment

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد