مقاله انگلیسی ترجمه شده :  تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 457 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R1

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

عنوان انگلیسی:

Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety

چکیده فارسی:

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر بیماران مبتلا به دندانپزشک هراسی یا اضطراب دندانپزشکی است. همچنین، هدف دوم این مطالعه تعیین همبستگی میان ترشح هورمون کورتیزول و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی است. روش: ۳۴ بیمار به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جای گرفتند. در مورد هر بیمار، میزان ترشح کورتیزول، جریان بزاق تحریک شده، فشار خون، میزان ضربان قلب، اشباع اکسیژن و دمای بدن مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل تفاوت های معنی دار میان متغیر های پژوهشی، قبل و بعد از ارائه محرک ناخوشایند در دندانپزشکی، آزمون تی دانش اموز و خی دو اجرا شدند. نتایج : در ابتدا هر دو گروه دارای سطوح مشابهی از اضطراب بودند. در مرحله دوم سنجش، تفاوت معنی داری در مورد غلظت کورتیزول بزاقی، فشار خون سیستولی و دیاستولی، ضربان قلب، دمای بدن و تحریک جریان بزاق در گروهی که تحت درمان موسیقی درمانی قرار گرفته بودند، مشاهده شد. نتیجه گیری : موسیقی درمانی دارای تاثیر مثبت بر اضطراب دندانپزشکی است.