مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۱۹۹۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۷   صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M141

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها

عنوان انگلیسی:

Business Process Reengineering A review of recent literature

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله کمک به کاهش ابهامات موجود در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها می­باشد. این مهم بواسطه بررسی ادبیات منتشر شده طی سال­های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ رخ می­دهد. مقالات منتشر شده در مجلات معتبر و کتاب‌های مشهور مرتبط در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. این تحقیق نخست در خصوص نیازهای مهندسی مجدد فرآیندها بحث می­نماید و سپس به بررسی ادبیات مرتبط با موضوعات مهندسی مجدد، ابزارها و تکنیک­های مهندسی مجدد، همزیستی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مهندسی مجدد فرآیندها، شناسایی و درک فرآیندهای سازمانی، چالش­های مهندسی مجدد و طراحی مجدد سازمان با بهره­گیری از مهندسی مجدد فرآیندها می­پردازد. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد که آشفتگی قابل توجهی در مهندسی مجدد فرآیندها وجود دارد. نویسندگان تأکیدات گوناگونی بر تعریف مهندسی مجدد فرآیندها و بسیاری از نتایج محتمل آن داشته­اند. این مقاله در قسمت نتیجه‌گیری خود پیشنهاداتی در خصوص تحقیقات آینده مهندسی مجدد فرآیندها ارائه می­دهد.

کلمات کلیدی: مهندسی مجدد فرآیندها، ادبیات موضوع، مدیریت کیفیت جامع، فرآیندهای سازمانی.

۱-مقدمه

در طی یک دهه گذشته آشفتگی قابل توجهی در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها وجود داشته و این مسئله هم اکنون نیز به چشم می خورد، بویژه در میان مدیران، این آشفتگی در خصوص اجزای تشکیل دهنده مهندسی مجدد فرآیندها و تفاوت آن با سایر اصول مدیریت از قبیل مدیریت کیفیت جامع می باشد. این مقاله به بررسی ادبیات موجود در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها می پردازد و بر مبنای نتایج آن تعدادی از موضوعاتی که می تواند پتانسیل پروژه های تحقیقاتی را افزایش دهد پیشنهاد می گردد. هدف از این مطالعه فراهم آوردن بینش در خصوص اجزای تشکیل دهنده مهندسی مجدد فرآیندها برای محققان و کمک به پذیرش بهتر آن در میان کسب و کار می باشد. این مطالعه مقالات منتشر شده در مجلات علمی مشهور و معتبر، مجلات حرفه ای کسب و کار و همچنین کتاب های مرتبط موجود را پوشش می دهد. دوره زمانی مورد مطالعه نیز اواخر دهه ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۸ می باشد. هدف بعدی این تحقیق نیز شناسایی حوزه تحقیقات آینده می-باشد. در راستای مرور ادبیات ۶ مسئله مهم قابل طرح در این زمینه شناسایی گردید. این مسایل عبارتند از:

تعریف مهندسی مجدد فرآیندها. این بخش به بررسی تعدادی از تعاریف مهندسی مجدد فرآیندها و انواع شرکت هایی که به بررسی پروژه های مهندسی مجدد مشغولند می پردازد.

تکنیک ها و ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندها. این بخش به شناسایی تکنیک ها و ابزارهای رایج مورد استفاده در مهندسی مجدد فرآیندها می پردازد.

همزیستی مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع. این بخش به بررسی شباهت های مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع و همزیستی آن ها در سازمان می پردازد.

شناسایی فرآیندهای سازمانی. این بخش به بحث در خصوص اهمیت درک تمامی فرآیندها در سازمان اشاره دارد.

چالش مهندسی مجدد. این بخش به شناسایی مهم ترین چالش های مدیریت در خصوص مهندسی مجدد فرآیندها می پردازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد