مقاله ترجمه شده ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 129 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M979

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

عنوان کامل انگلیسی:

Evaluating the impact of coaching skills training on individual and corporate behaviour

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیر مداخله آموزشی ، به منظور توسعه و ترغیب استفاده از مهارتهای مربیگری در یک سازمان غیر انتفاعی کوچک و ارزیابی عوامل مؤثر بر این تأثیر ،می باشد.

 طراحی / روش شناسی / رویکرد – این برنامه ، به بررسی اثرات آن و عوامل مؤثر بر تأثیر گذاری آن از طریق ارزیابی و بازخورد مداوم و از طریق اطلاعات جمع آوری شده از یک گروه متمرکز و مصاحبه های یک به یک با شرکت کنندگان در مورد  نتیجه برنامه ، می پردازد.

یافته ها – این برنامه دارای مزایای فردی و سازمانی از جمله مهارتهای تقویت شده در برقراری ارتباط و حل مسئله و درک بهتر طیف وسیعی از مشکلات مؤثر بر سازمان است. عواملی که این مزایا را به وجود می آورند شامل مشارکت مدیران ارشد در برنامه و روش های مربیگری بود که روی مسائل واقعی محل کار متمرکز بودند. عوامل محدود کننده این مزایا شامل فقدان بیان شفاف در مورد اهداف برنامه است.

 محدودیت ها / پیامدهای تحقیقاتی – این مطالعه مربوط به یک برنامه در یک سازمان خاص است و یافته ها ممکن است تعمیم پذیر نباشند.

مفاهیم عملی – از طریق آموزش مهارت های مربیگری به افراد ، می توان مهارت های لازم برای مشاغل مشارکتی(تعاونی) و حل مسئله را تقویت کرد. یک برنامه آموزشی سازمانی در زمینه مهارت های مربیگری می تواند طیف وسیعی از مسائل سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد و توانایی کنترل این مسائل را ممکن می سازد.

ابتکار / ارزش – در زمینه ارزیابی تأثیر آموزش بر مهارت های مربیگری، مطالعات تجربی کمی  وجود دارد. در این مقاله مشخص شده است که چگونه چنین آموزش هایی می تواند مهارتهای رهبری را توسعه دهد و عوامل کاربردی که ممکن است تأثیر آموزش را تقویت یا محدود کند را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: ارتباطات ، تغییر ، آموزش ، توسعه ، تغییر سازمانی ، حل مسئله، مهارت های مربیگری

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine the impact of a training intervention designed to develop and encourage the use of coaching skills in a small arts-based organisation and assess the factors that appear to have influenced this impact.

Design/methodology/approach – The programme, its effects and factors that influenced its impact were assessed through ongoing feedback and evaluation and through information gathered in a focus group and in one-to-one interviews with participants at the conclusion of the programme.

 Findings – The programme had individual and organisational benefits, including improved skills in communication and problem-solving and a better understanding of a range of problems affecting the organisation. Factors enabling these benefits included participation of senior managers in the programme and coaching practice that focused on real workplace issues. Factors limiting these benefits included a lack of a clear statement about the purpose of the programme.

Research limitations/implications – This relates to a programme within a single organisation, and the findings may not be generalisable.

Practical implications – Through training individuals in coaching skills, it is possible to improve the skills needed for cooperative working and joint problem-solving. A corporate training programme in coaching skills can surface a range of organisational problems and enable progress to be made in tackling them.

Originality/value – There is little empirical research evaluating the impact of training in coaching skills. This paper identifies how such training can develop leadership skills and indicates practical factors that may enhance or limit the impact of the training.

Keywords: Communication, Change, Training, Development, Training, Change, Organisational change, Problem-solving, Development, Organisational change, Coaching skills