مقاله ترجمه شده مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

دسته بندی: -

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 185 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M870

نام ناشر (پایگاه داده):  الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

عنوان کامل انگلیسی:

Skills for disruptive digital business

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مهارت های موردنیاز برای توسعه مدیریت کسب و کار دیجیتال نوآورانه می باشد. فن آوری ها، کسب و کارهای نوآورانه و مهارت های مورد نیاز مدیران از طریق تجزیه و تحلیل محتوا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با هفت متخصص فناوری اطلاعات شناسایی شدند. برای تجزیه و تحلیل توسعه سطح مهارت های مورد نیاز، یک مصاحبه آنلاین با مدیران انجام شد و نتیجه نهایی این تحقیق ارائه یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد. در نهایت، نتیجه این تحقیق، آموزه هایی است که آشکار شده است و پیشنهاد یک مدل توسعه مهارت برای مدیران کسب و کارهای نوآورانه می باشد، که منجر به شناسایی سه نوع / دسته از مهارت های مورد نیاز باری توسعه – نوآوری، رهبری و مدیریت می باشد.

کلیدواژگان: مدیران، مهارت ها، رقابت، فناوری اطلاعات، کسب و کار نوآورانه

Abstract                                                                                              

The primary purpose is to identify skills which need to be developed to manage a disruptive digital business. The technologies, disruptive business and the skills needed by managers were identified through content analysis of semi-structured interviews with seven IT specialists. To analyze the development of the level of skills needed was conducted an online survey with managers and the final output of the research is a proposal of a model of skills` development for managers of the disruptive business. Ultimately, the result of this research are the lessons uncovered and the proposal made for a model of skills development for disruptive business managers, which identifies three types/categories of skills needing development – innovation, leadership, and management.

Keywords: Managers, Skills, Competitiveness, IT, Disruptive business