مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 143 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M897

نام نشریه:  الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

عنوان کامل انگلیسی:

Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective

چکیده فارسی:

این مطالعه ارزش مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) را در حمایت از همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان و نقش موثر مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی (GSCM)را  بررسی می کند. یک نظرسنجی از ۱۲۶ تولید کننده خودرو در چین با استفاده از آنالیز رگرسیون تعدیل شده بر اساس یک مدل مفهومی پیشنهاد شده مبتنی بر نظریه توانمندی – انگیزش- فرصت (AMO) و نظریه اقتضایی (CT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که GHRM به طور مثبت و معناداری با همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان رابطه دارد و این رابطه ها به طور معناداری توسط GSCM داخلی تعدیل می شوند. به کارشناسان HRM توصیه می شود تا اقدامات GHRM مرتبط با آموزش (توانایی)، مشوق (انگیزش) و محیط مستعد (فرصت) را برای کمک به اجرای همکاری های زیست محیطی توسعه دهند در حالی که کارشناسان SCM می توانند GSCM داخلی را بهبود بخشند تا اثرات GHRM را تقویت کنند. این مطالعه اقدامات اصلی GHRM را که به GSCM کمک می کند،تشریح می کند، و با توسعه و آزمایش یک مدل فراگیر برای تشریح این مشارکت و نقش تعدیلگر GSCM داخلی ، تحقیقات مرتبط را  پیش می برد.

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، همکاری زیست محیطی

Abstract

This study examines the value of green human resource management (GHRM) in supporting environmental cooperation with customers and suppliers, and the moderating roles of internal green supply chain management (GSCM). A survey of 126 automobile manufacturers in China is analysed using moderated regression analysis, based on a proposed conceptual model grounded in ability–motivation–opportunity (AMO) theory and contingency theory (CT). The results reveal that GHRM is significantly and positively related to environmental cooperation with customers and suppliers, and that the relationships are significantly moderated by internal GSCM. HRM practitioners are advised to develop GHRM practices that provide training (ability), incentive (motivation), and conductive environment (opportunity) to help implement environmental collaboration, while SCM practitioners may improve internal GSCM to strengthen the effects of GHRM. This study clarifies key GHRM practices that contribute to GSCM, and advances related research by developing and testing an overarching model to explain such synergies and the moderating role of internal GSCM.

Keywords: Green supply chain management, Green human resource management ,Environmental cooperation