مقاله ترجمه شده مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مشخصات محصول
قیمت:37000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۶۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H456

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accrual

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر مقایسه پذیری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و این که چه میزان از کاربرانِ صورت های مالی پیامدهای تعهدات شرکت ها را درک می کنند، را بررسی می کند. ما پیش بینی می کنیم که مقایسه پذیری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد،که نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی تعهدات با دقت بیشتر  می شود  و اطلاعات محرمانه ی آنها  را نشان می دهد، بلکه  درک سرمایه گذاران از تعهدات  را بهبود می بخشد. با استفاده از اصلاحیه ها، نگاشت تعهدات در جریان های نقدی، پایداری درآمد و هزینه های حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت گزارشگری مالی، ما دریافتیم که قابلیت مقایسه پذیری با دوره قبل با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر در ارتباط است. ما همچنین شواهدی را ارائه می دهیم که قابلیت مقایسه پذیری با دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی رابطه مثبتی دارد، همچنین مقایسه پذیری موجب بهبود توانایی مدیران برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت می شود. علاوه بر این، دریافتیم که وقتی قابلیت مقیاس پذیری با دوره قبل بیشتر است، تعهدات اختیاری دوره جاری همبستگی مثبت کمی با بازده جاری و همبستگی منفی کمی با بازده آتی دارد ،مطابق با پیش بینی ما که قابلیت مقایسه پذیری، بهره وری قیمت گذاری اقلام تعهدی را بهبود می بخشد. نتایج برای کنترل درونزایی مقیاس  پذیری حسابداری و چندین مدل تجربی مختلف تعمیم پذیر است. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که افزایش قابلیت مقایسه پذیری حسابداری برای تهیه کنندگان و کاربران صورت های مالی مفید است.

کلیدواژگان: مقایسه پذیری، کیفیت گزارشگری مالی، قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی، درآمد، بهره وری بازار

Abstract                                                                                

This study examines the impact of accounting comparability on financial reporting quality and the extent to which financial statement users understand the implications of firms’ accruals. We predict that comparability improves the information environment, which not only enhances the ability of managers to estimate accruals more accurately and signal their private information, but also improves investors’ comprehension of accruals. Utilizing restatements, the mapping of accruals into cash flows, earnings persistence, and audit fees as measures of financial reporting quality, we find that prior-period comparability is associated with higher financial reporting quality. We also provide evidence that comparability is positively associated with managerial forecast accuracy and precision, consistent with comparability improving the ability of managers to predict future firm performance. Furthermore, we find that when prior-period comparability is higher, current period discretionary accruals are less positively correlated with contemporaneous returns and less negatively correlated with future returns, consistent with our prediction that comparability improves the pricing efficiency of accruals. Our results are robust to controlling for the endogeneity of accounting comparability and several different empirical model specifications. Overall, our findings suggest that enhanced accounting comparability is beneficial to both preparers and users of financial statements.

Keywords: Comparability,Financial reporting quality,Accrual mispricing, Earnings, Market efficiency

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد