مقاله ترجمه شده : خودکشی مرتبط با کار

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R61

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources

چکیده فارسی:

هدف: در پنجاه سال گذشته، منابع نظری نشان داده اند که اشتغال می تواند به توسعه ی فردی کمک کند. با این حال، ثابت داده شده است که اشتغال ممکن است عامل استرس زایی باشد که زندگی را تهدید کند. خودکشی های شغلیِ گزارش شده، بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ در حدود ۲۲٫۲ درصد افزایش یافت و تبدیل به یکی از عوامل مهم مرگ و میر در امریکا شد. هدف این مقاله، ارائه ی نتایج شش گزارش دولت امریکا درباره ی خودکشی های بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰ می باشد.

رهیافت/ روش شناسی/ طرح: این پژوهش با رهیافت مطالعه ی موردی تفسیری انجام شده و اسناد گزارشهای دولت امریکا را که گزارشهای شغلی را بررسی می کرد، تحلیل کرد. به صورت خاص، تحلیل سه گزارش اداره ی کار امریکا همراه با سایر اسناد انجام شد و موضوعات و حقایق مهم مشخص شدند.

یافته ها: تحلیل گزارشهای امریکا، نشان دهنده ی تایید قانونی مبهم خودکشی کارمندان به صورت یک رویداد شغلی می باشد. این مقاله ویژگهای خود کشی را به عنوان رویداد شغلی ارائه می دهد و نیز ویژگی معمول قربانی خودکشی شغلی را در امریکا بر می شمارد. در نهایت، این مقاله درباره ی دلایل مهم خودکشی کارمندان بحث می کند.

معانی کاربردی: سازمانها وظیفه دارند از کارمندانشان به لحاظ جسمی و روانشناختی مراقبت کنند. حرفه ای های منابع انسانی باید سیاست های بازدارنده ای را برای به حداقل رساندن خودکشی های مرتبط با کار ایجاد کنند و سیستم های مدیریتی برای مدیریت بحران، داشته باشند یعنی وقتی که کارمندی اقدام به خودکشی می کند و یا تهدید می کند که میخواهد خودکشی کند.

اصلت/ ارزش: استرس شغلی معمولا آشکار نیست و موضوع بسیاری از پژوهش ها در زمینه ی پژوهش و توسعه نبوده است. با این حال، به دلیل این که درسازمانهای امروز افزایش یافته است، ارتباط مستقیمی با خودکشی کارکنان و تاثیرش بر عایدات سازمان دارد، بهتر است که بیشتر به استرس روانی در محل کار توجه کنیم. این مقاله از این نظر منحصر به فرد است که بینش هایی را برای حرفه ای های HR بر مبنای تحلیل گزارهاش امریکایی مرتبط با خودکشی در محل کار فراهم می کند.

واژه های کلیدی: مدیریت منابع انسانی، روانشناسی فردی، استرس شغلی، خودکشی شغلی، آسیبهای خودکرده

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد