مقاله ترجمه شده : تصمیم گیری تحت استرس

دسته بندی:

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 166 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R60

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی

عنوان انگلیسی:

Decision making under stress: A selective review

چکیده فارسی:

بسیاری از تصمیم گیری ها می بایست تحت فشار اتخاذ شوند، و بسیاری از موقعیت های تصمیم گیری خودشان به وجود آورنده واکنش استرسی می باشند. بنابراین، استرس و تصمیم گیری بطور پیچیده ای با هم در ارتباط هستند؛ نه تنها در سطح رفتاری ، بلکه در سطح عصبی، به عنوان مثال، آن بخش هایی از مغز که تحت تصمیم گیری قرار نگرفته اند، بخش هایی هستند که حساس به تغییرات ناشی از استرس می باشند.  هدف از این بررسی، خلاصه سازی یافته های حاصل از مطالعاتی می باشد که به بررسی تاثیر استرس بر تصمیم گیری پرداخته اند. این بررسی شامل آن دسته از مطالعاتی می باشد که تصمیم گیری تحت فشار در انسان را مورد بررسی قرار داده و بین سال های ۱۹۸۵ و اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شده اند. مطالعات مورد بررسی با استفاده از جستجوگرهای PubMed  و PsycInfo یافت شده اند. بررسی ارائه شده بر مطالعاتی معطوف می باشد که تاثیر استرس حاد آزمایشگاهی ناشی از تصمیم گیری را مورد بررسی قرار  داده و عملکرد و استرس پاسخ های تصمیم گیری اندازه گیری شده را ارزیابی کرده اند. علاوه بر این، برخی از مطالعاتی که تصمیم گیری را تحت سطح استرس طبیعی بررسی کرده اند و به ارزیابی توانایی تصمیم گیری در بیمارانی که از اختلالات مربوط به استرس رنج می برند پرداخته اند، ارائه شده است. نتایج حاصل از مطالعاتی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که بر این فرض بودند که استرس بر روی تصمیم گیری تاثیر می گذارد و آیا  اینکه استرس از نظر نتیجه بر روی کار و یا موقعیت های خاص، مزیت یا عیوبی ارائه می دهد یا خیر. این نتایج همچنین بر نقش متغیرهای واسطه ای و تعدیل کننده تاکید دارد. نتایج به دست آمده با توجه به مکانیسم های روانی و عصبی، پیامدهای تصمیم گیری های روزمره و تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: فشار (استرس)، تصمیم گیری، شناخت، احساس، هورمون های استرس، تصویربرداری عصبی، نوروسایکولوژی (روانشناسى عصب شناختى).