مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 811 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M308

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟

عنوان انگلیسی:

Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?

چکیده فارسی:

این مقاله چگونگی تاثیر سیستم سنجش عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد یک دستور کار استراتژیک و مجموعه تصمیم های استراتژیک مورد بررسی قرار میدهد. که حاصل فرایند (باز) تدوین استراتژیهای مورد نظر است. با استفاده از داده های آرشیوی و داده های جمع آوری شده از ۲۶۷ شرکت بزرگ و یا متوسط اسپانیایی، توانستیم شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه ی مثبت بین SPMS و عملکرد سازمانی بیابیم که توسط جامعیت مجموعه تصمیم های استراتژیک که حاصل فرایند های (باز) تدوین استراتژیها هستند، واسطه شده است. ما دریافتیم این واسطه گری به شکل منفی توسط میزان پویایی محیطی تعدیل میشود. از این رو جامعیت مجموعه تصمیمات استراتژیک که حاصل فرایندهای (باز) تدوین استراتژیها هستند، رابطه ی بین SPMS و عملکرد سازمانی را تنها زمانی که پویایی محیطی در سطح پایینی قرار دارد، تعدیل میکند نه زمانیکه پویایی محیطی میزان بالایی است.

کلمات کلیدی : سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک، ارزیابی متوازن، تدوین استراتژی، عملکرد سازمانی، پویایی محیطی

  1. مقدمه

داده های موجود نشان میدهد که تعداد زیادی از شرکت ها در طی دهه ی گذشته سیستم مدیریت و سنجش عملکردیشان را به صورت چشمگیری تغییر داده اند. جزء قابل توجهی از این تحول پذیرفتن سیستم سنجش عملکرد استراتژیک SPMS بوده است. در تایید این فرایند رایج ادعا شده که SPMS تاثیرات بسیار مفیدی بر عملکرد دارد. و اینکه این تاثیر از طریق مشارکت SPMS در اجرای موفق استراتژیک مطلوب بدست امده است. (مانند ارتباطات بهتر، اجرای بهتر و پشتیبانی های موثرتر)

این مفهوم از SPMS در تحقیقات اخیر به چالش کشیده شده است. تعداد زیادی از مطالعات اخیر نشان میدهد که SPMS به طور موثری نه تنها برای تضمین اجرای استراتژی های مطلوب مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه برای شکل دهی به فرایند تدوین انها نیز مورد استفاده است. اگرچه برخلاف اتفاق نظری که درباره ی وجود رابطه ی مثبت بین SPMS و عملکرد سازمانی وجود دارد تحقیقات تجربی که در شکل گیری فرایند (باز) تدوین استراتژی اهمیت دارد، به عنوان توضیحی ممکن و یا کانالی بای این رابطه هنوز محدود است. در حالی که برخی از تحقیقات تاثیر SPMS را بر بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار میهند برخی مطالعات انجام شده نشان میدهد که در ان SPMS به صورت متفاوتی وارد تدوین استراتژی میشوند تا شرکتهاییی که در آن SPMS ارائه نمیشود.

بنابراین ما به دنبال فاصله اغازین هستیم. یعنی میزانی که رابطه ی بین SPMS و عملکرد سازمانی با ویژگی هی فرایند (باز) تدوینی استراتژی مطلوب مورد نظر قرار میگیرد. از این رو سوال تحقیق ما این است که: علاوه بر تاثیرات SPMS برعمل که اساسا به اجرای استراتژیک مربوط میشود، آیا تاثیر SPMS بر فرایند (باز) تدوینی استراتژی مطلوب میتواند در توضیح تاثیر SPMS برعملکرد کمک کند؟

مطالعات اخیر به توانایی SPMS در پشتیبانی از عملکرد در یک محیط پویایی محیطی مطمئن نیستند. میزان وابستگی اجرا شدن SPMS به پویایی محیطی مستقیما در اثار اخیر مورد بررسی قرار نگرفته است. اما مباحثات تئوریک قبلی دقیقا به این اشاره کردند. برخی مطالات نشان میدهد که قابلیت های قابل تطبیق که در محیط پویا مورد نیاز است، هنگامی که حوزه ازلاعاتی وسیعتری بوجود میاید، افزایش میابد. اگرچه تحقیقات دیگر اینگونه سوال کردند که آیا ارتباز بین SPMS و عملکرد که از طریق (باز) تدوین استراتژی به چاش کشیده شده، بستگی به این دارد که ایا این شرکت در محیطی پویا فعالیت میکند یا در محیطی باثبات؟ هدف مابررسی این است که ایا تاثیرات غیر مستقیم SPMS بر عملکرد زمانی که از طریق ویژگی های فرایند (باز) تدوینی استراتژی عمل میکند، صرف نظر از پویایی محیط تاثیرات مهمی دارد و یا با این پویایی تعدیل میشود

برای برسی این دو سوال تحقیق ما باید ترکیبی از داده های ارشیوی و براورد شده ای را که توسط مدیران ارشد ۲۶۷ شرکت بزرگ یا متوسط در اسپانیا جمع اوری شده را برسی کنیم. در مورد داده های براورد شده در این مقاله از همان داده های Gimbert et al را استفاده خواهیم کرد. با ای تفاوت که در اینجا حوزه ی وسیعتری دارد تا انجا که ۲ متغییر دیگر را هم در بر میگیرد (پویایی محیطی و عملکرد سازمانی) که از طریق داده هایی که در دسترس عموم است بدست امده. Gimbert et al منحصرا بر رابطه ی بین SPMS و ویژگی های فرایند (باز) تدوین استراتژی، تمرکز دارد تمرکز و مشارکت مضاعف این مقاله از بسط دادن تحقیقات به مطالعات بعدی در اجرایی شدن این همبستگی و ارتباط بای عملکرد سازمانی نشات میگیرد. و همچنین اینگه میزان قدرت این راطه بستگی به پویایی محیطی داد یا نه؟

کمک این مقاله از دو جهت قابل بررسی است. اول اینکه استدلال های تئوریک را فراهم میکنیم و شواهدی را در مقیاس وسیع فراهم میکنیم به توضیح برخی از مکانیسم های انتقال موجود در رابطه با SPMS و عملکرد کمک میکند. ما اینگونه استدلال میکنیم ه جامعیت دستور کارهای استراتژیک مجموعه تصمیم های استراتژیک که حاصل فرایند (باز) تدوین استراتژی هستند به توضیح برخی از این مکانیسم های انتقال کمک میکند و چنین روابطی ر تعدیل میکند. در این راستا ما یافته های Gimbert et al را بسط میدهیم تا شامل مفاهیم عملکرد سازمانی نیز شود. همچنین شواهد تجربی گذشته را که SPMS را به عملکرد مرتبط میساخته بسط میدهیم تا بر فرایند (باز) تدوینی استراتژی مطلوب به عنوان کانالهلیی که از طریق ان این اتصال برقرار میشود، تاکید میکنیم.