مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 717 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M280

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

عنوان انگلیسی:

Constructing the information society: women, information technology, and design

چکیده فارسی:

برای اولین بار در تاریخ، زنان فرصت ایفای نقشی اصلی و آشکار در تغییر شکل جامعه های باتناسب های بالقوه مجسمه ای و بزرگ را دارا شده اند. تحقیقات گسترده و نفوذ تکنولوژی اطلاعات در واقع درتمام محدوده های جامعه فرصت هایی را برای زنان فراهم آورده است. ولی کمبود حضور زنان در نقش های طراحی فناوری اطلاعات ممکن است آنها را از سرمایه گذری در این فرصت ها باز دارد. بیشتر مباحثات جاری و تحلیل ها روی تعداد روز افزون زنان به عنوان کاربران فناوری اطلاعات متمرکز می شود به طوری که تاکید بیشتری روی استفاده آنها از اینترنت و شبکه های گسترده جهانی وجود دارد به صورت مقایسه ای توجه ناچیزی به نقش بالقوه زنان به عنوان طراحان در جامعه بر پایه اطلاعات معطوف شده است. چون داده ها در این مقاله به وضوح نشان می دهند، زنان به صورت ضعیفی در بخشی حضور دارند که موتور رشد اقتصاد ایالات متحده را تشکیل میدهد که مسئولیت اصلی را برای توسعه فناوری و علمی جامعه اطلاعاتی دارد. نیازمندی های سرمایه ای انسان از جامعه اطلاعات نشانگر نیاز برای زنان در جهت تقویت مشارکت خود به عنوان کاربران، مالکین و طراحان فناوری های اطلاعاتی می باشد. این فناوری به این بحث می پردازد که حضور پر رنگ تر زنان در نقش های فنی نه تنها به جبران یک نقص سرمایه ای انسانی درد سر ساز کمک می کند، بلکه همچنین بسیار احتمال دارد که دامنه کاربرد های فناوری، محصولات و استانداردها و طرز عمل ها را گسترش داده تا به کل جامعه سود رسانده بشود. در مورد اهمیت زنان به عنوان کارشناسان فنی و علمی، به (۱، ۲) مراجعه شود. برای توسعه این بحث، این مقاله در تعدادی چند از محدوده های سیاست بررسی هایی را صورت می دهد تا چالش مرکزی را شناسایی کنند که به وضوح و به صورت کامل در طبقات سیاسی از پیش تعیین شده سازگاری ندارند. بخش اول این مقاله بین انواع کمک هایی تمایز ایجاد می کند که ممکن است به وسیله کاربران فناوری اطلاعات در تقابل با طراحان آن به وجود آورده باشد.

بخش دوم به بررسی اوزان کاربرد جاری زنان در حوضه های مربوط به فناوری اطلاعات در خلال آموزش و صنعت می پردازد تا منبع کوتاه دوره ی طراحان و کارشناسان زن را معیار گیری نماید. بخش سوم، به وسیله قیاس با حوضه های پزشکی وروانشناسی، به این بحث می پردازد که درجه مشارکت زنان احتمالا قابل توجه می باشد. اثربر عملکرد حرفه ای وتحولات فن آوری در زمینه های که فناوری اطلاعات را ایجاد می کند. اقتصاد فعلی فرصت درخشانی برای زنان برای به عهده گرفتن نقشهای رهبری درتحقیق وتوسعه فن آوری اطلاعات وبرنامه های کاربردی فراهم می کند. با توجه به وزارت بازر گانی امریکا استفاده از اینترنت، شبکه جهانی وب وسایر فن آوریهای دیجیتالی به طور پیوسته افزایش یافته است. اقتصاد ایالات متحده و نیاز آن به نیروی کاربه طور اساسی تغییر یافته است که حاصل کسری جدی نیروهای فناوری اطلاعات است وزارت بازرگانی [۳، ص ۴] پس از تعاریف وموضوعهای که برفناوری اطلاعات ومشاغل مرتبط دلا لت می کنند :دانشمندان کامپیوتر، مهندسین کامپیوتر، تحلیل گران سیسستم ها وبرنامه نویسان کامپیوتر را به کار می برد. طبقه بندیها براساس مقوله استفاده شده توسط اداره آمار کار است. تقاضا برای کارکنانی هست که قادر به توسعه هستند کاربرد واستفاده از این فناوریها فراتر از کامپیوتر و صنایع نرم افزار در صنعت خدمات است ازجمله مراقبتهای بهداشتی، ساخت، حمل و نقل، دولت و آموزش و پرورش را توسعه می دهد سودفن آوری اطلاعات بیش از یک سوم رشداقتصادی واقعی کشورها از ۱۹۹۵- ۱۹۹۷است. اگرخطاب نیست، بازار کار در مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات کمبود دارد تخمین زده می شودکه بهره ملی، توسعه کالای جدید وخدمات، رشد اقتصادی و رقابت ملی کاهش یابد. اداره آمار کار گزارش میدهد که در حدود ۱۳۷۸۰۰شغل جدید در مشاغل فناوری اطلاعات وجود داردکه هرساله از۱۹۹۶ – ۲۰۰۶تولید شده است. سیستم آموزشی ایالت متحده تنها ۲۴۰۹۸مدرک کارشناسی و۹۶۵۸درمقطع کاردانی در علوم کامپیوترواطلاعات درسال ۱۹۹۵و۱۹۹۶ اعطا کرده است (۵، جداول۲۴۸و۲۵۳، ص۲۸۰، ۲۸۶) . سیاست مهاجرت به تازگی اصلاح شده است. با تصویب رقابت پذیری امریکاوقانون سال۱۹۹۸نیروی کار بهبود یافت، تابا کمبودنیروی فناوری اطلاعات فعلی برخورد کند. (۶) شرکتهابه دنبال استخدام کارکنان ماهر از خارج، به ویژه از هند، روسیه، اروپای شرق، آسیای جنوبی و آفریقایی جنوبی بودند. امادرحالی که دولت ایالت متحده امریکا به طور موقت سهمیه ویزای نیروی غیر مهاجر ماهر را به جای افزایش تقاضا افزایش داد، قوانین شامل افول بند که کاهش قانونی بیشتردرسال ۲۰۰۲است. حتی اگر میزان مهاجرت کاهش پیدا نکند، شواهد جهانی کسری نیروهای تکنولوژی اطلاعات را نشان می دهد (به مثال ۷ نگاه کنید) به احتمال زیاد به توانایی شرکتها به استفاده ازسیاستهای مهاجرتی وبرون سپاری جهانی فعالیتهای فناوری اطلاعات محدود می شود.

سیاست اقتصادی ایالت متحده امریکا نیاز به نوسازی دارد که اشتغال داخلی وسیاستهای آموزش رشدجامعه اطلاعات را نگه دارد.

کلمات کلیدی : جامعه اطلاعاتی، خط مشی عمومی، زنان وجامعه اطلاعاتی، زنان و تکنولوژی