مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

تعداد نمایش: 504 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M244

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری: یک مطالعه چینی و هندی

عنوان انگلیسی:

Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and Indian study

چکیده فارسی:

این مطالعه یک مدل تجربی و تئوریکی را ارائه می کند که نوع شناسی اداره کردن تعارض را متاثر از اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری B2B  شناسایی می کند. سه نوع از اداره کردن تعارض با نام های: ادغام کردن، وفق کردن و مقایسه کردن برای اثرات آنها روی اطمینان و تعهد فراهم کنندگان خدمات برون سپاری منابع انسانی هندی و چینی داده از شرکت های چینی و هندی فراهم کننده  (ارائه دهنده ) خدمات برون سپاری منابع انسانی جمع آوری شده و فاکتور مورد استفاده و آنالیزهای رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی را تجزیه و تحلیل کرده است. این مقاله همچنین تاثیر متعادل کننده فرهنگ در روابط را هم مورد ملاحظه قرار می دهد.، خروجی های مشابه و غیر مشابه ای در مطالعه یافتیم. مخصوصا اینکه ، شیوه های اداره کردن تعارض، به طور قابل ملاحظه ای با تعهد و اطمینان ارزیابی می گردند.اطمینان در ارزیابی شیوه های اداره کردن تعارض با تعهد وساطت می نماید. اثر مقایسه کردن اداره کردن تعارض در اطمینان و تعهد از طریق فرهنگ تعدیل می گردد.- به طور قابل ملاحظه ای برای ارائه دهندگان خدمات چینی بالاتر از هندی فرهنگ همچنین یک اثر مستقیم روی تعهد دارد اما نه روی اطمینان. استنتاجات تئوریکی ، فرهنگی و مدیریتی از یافته ها ارائه شده است.

واژگان کلیدی: B2B، ارتباط برون سپاری، اعتماد، تعهد، مدیریت تعارض، فرهنگ، چینی، هندی

۱– مقدمه :

واژه برون سپاری منابع انسانی در این مقاله به فعالیت فروشندگان خارجی برای اجرای یک فعالیت منابع انسانی کامل ، مثل آموزش ، پرداخت ، … ) برای یک سازمان اطلاق می گردد. یک تعداد فرآیند از سازمان ها عملیات منابع انسانی خودشان را برون سپاری می کنند. مطابق با اداره ملی کار (۲۰۰۴ ) ، دو سوم مدیران منابع انسانی مورد ملاحظه می گویند واحد های منابع انسانی آنها حداقل یک فعالیت منابع انسانی را برون سپاری می کند مطالعات قبلی مزایا و معایب برون سپاری کردن را مستند سازی کرده است. جامعه برای مدیریت منابع انسانی (۲۰۰۴) یافته است  که در بعضی موارد برون سپاری HR تمایل به کاهش در خدمات مشتری دارد. دیگر عیب برون سپاری کردن به طور عموم تئوری نمایندگی هست – مبتنی بر سؤالاتی از اینکه آیا عامل اصول مهم را به خوبی نشان می دهد.  به ویژه اگر او ( مذکر یا مؤنث ) ارزش های متعارض یا مخالف با اصول مهم داشته باشد. آیا اصول مهم می تواند اطمینان عامل را به خوبی نشان دهد به ویژه زمانی که نظارتی وجود ندارد یا کم است یا وقتی که عامل اقتدار کامل دارد؟ از دیدگاه عاملی سوالاتی پیرو اینها هستند ؛ عامل می تواند اطمینان اصول مهم برای اطلاعات دقیق و کامل را فراهم آورد؟ آیا عامل نباید برای اشتباهات اصلی مسئول باشد؟ اصول مهم می تواند به دنبال حل مجدد تعارض ها در یک شیوه ی عادلانه باشد؟ این نگرانی ها و موضوعات مشکلاتی در روابط برون سپاری ایجاد می کند و می توانند به تعیین تعارض در رویدادهای خارجی یا اطمینان تقلیل یافته و / یا تعهد در دیگران منتهی شود. چگونه مدیریت تعارض سازمان ها می تواند قدرت و آینده ی روابط برون سپاری را تحت تاثیر قرار دهد. هنوز یک مجموعه کوچکی از تحقیق روی مدیریت کردن تعارض در روابط برون سپاری B2B و پیامد های آن وجود دارد.

به علاوه ، تحقیق در چگونگی (برون سپاری) شیوه های مدیریت کردن تعارض مورد مقایسه یا تضاد بین فرهنگ های آسیایی ( به ویژه بین چینی ها و هندی ها … در اقتصاد آسیایی مهم و به سرعت در حال رشد ) پراکنده است ، جایی که برون سپاری بیشتر از دهد گذشته موجد لرزش فزاینده می باشد. مطالعات قبلی مجموعه ای از کمبود برای تحقیق در نقش فرهنگ در قلمرو های متعددی تشخیص داده اند. Malhotra et al (1994) موافق است که محققان باید استنتاجات فرهنگ را به عنوانی که کمک خواهد کرد به بهتر شدن مهم از اینکه چگونه ارزش های فرهنگی این مسائل را شکل می دهند. Venkatesh et al (2003) معتقد است که یک فهم از فرهنگ کمک خواهد کرد در توسعه ی مداخله ها برای بازارهای مختلف. در این مقاله ، ما شیوه های مدیریت تعارض در قالب مقدماتی برای اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری B2B که از طریق فرهنگ معتدل می شود را مدل سازی می کنیم. به ویژه ما اثر شیوه های اداره کردن تعارض را ( با نام های ادغام کردن ، وفق دادن ومقایسه کردن مدیریت تضاد ) در اطمینان و تعهد را آزمایش می کنیم به همان اندازه که تفاوت در این روابط بین ارائه دهندگان خدمات برون سپاری هندی و چینی. بخش بعدی تئوری های مختلفی که در مطالعه برون سپاری به کار گرفته شده بازنگری می کند. از طریق فرضیه های توسعه یافته و بازنگری ادبیات خارجی ادامه می یابد. متدلوژی تحقیق ، نتایج ، محدودیت  ها و مطالعه آینده ، استنتاجات هم نشان داده شده است.

 

پاسخ دهید