مقاله انگلیسی بازاریابی ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 393 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰ صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M139

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی بازاریابی ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

عنوان انگلیسی:

Broadening the scope of the resource-based view in marketing: The contingency role of institutional factors

چکیده فارسی:

با طرح دیدگاه بر پایه منبع (RBV) نظریه بنیادی و شرکت، مولفان، مدل یکپارچه ای در محتوای بازاریابی صنعتی آزمایش کرده اند که مرزهای RBV (دیدگاه بر منبع پایه) را در ترکیب عوامل بنیادی مربوط به مباحث سیاسی و اجتماعی، توسعه داده اند. استدلال این روش یکپارچه از دانشی سرچشمه میگیرد که در آن عملکرد شرکت میتواند با ترکیب توانایی مدیران در اقدامات ویژه و همچنین اکراه و نارضایتی آنها برای پیگیری آن رفتارها، بهتر فهمیده شود. مولفان مدل یکپارچه ای را توسعه داده اند که در آن، تاثیر مستقیم عوامل بنیادی بازاریابی، در توسعه عوامل دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی را بررسی کرده، و نقش اصلاح کننده عوامل بنیادی بازاریابی را  بر سودمندی عملکرد دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی، را آزمایش میکند. نتایج تجربی، تایید عمومی این نظریه را نشان میدهد، و این تحقیق چندین مفهوم برای انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازرایابی را ارائه میکند، با تاکید بر اینکه چگونه هماهنگی بین منابع بازاریابی، و محتوایی که آن منابع از آن گسترش می یابند، بر عملکرد شرکت تاثیر میگذارد