مقاله ترجمه شده مقابله کارکنان با تغییرات سازمانی در مواجهه با یک بیماری همه گیر: نقش ارتباطات داخلی شفاف

مشخصات محصول
قیمت:58000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1157

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Public Relations Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  مقابله کارکنان با تغییرات سازمانی در مواجهه با یک بیماری همه گیر: نقش ارتباطات داخلی شفاف

عنوان کامل انگلیسی:

Employee coping with organizational change in the face of a pandemic: The role of transparent internal communication

چکیده فارسی:

بیماری همه گیر کرونا باعث شده بسیاری از کسب و کارها و سازمان ها تغییراتی را برای مدیریت چالش های عملیاتی و اقتصادی خود اعمال کنند. درک این موضوع که چگونه کارکنان چنین تغییراتی را در طول فرآیندها مدیریت می کنند، برای موفقیت سازمان ها حائز اهمیت است. این مطالعه با ادغام ادبیات مربوط به ارتباطات داخلی شفاف ، تئوری تبادل استرس و مقابله و تحقیقات تحول سازمانی ، یک مدل نظری برای درک نقش ارتباطات داخلی و تأثیرات آن بر مدیریت تغییرات سازمانی توسط کارکنان پیشنهاد می کند. یک نظرسنجی آنلاین با ۴۹۰ کارمند تمام وقت در ایالات متحده طی هفته های دوم و سوم آوریل ۲۰۲۰ انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباطات داخلی شفاف می تواند به تشویق مقابله کنترل شده ی مسئله محور ، کاهش عدم قطعیت و تقویت روابط کارمندان و سازمان در طول تغییر سازمانی کمک کند. در انتها مفاهیم نظری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: ارتباطات داخلی ، ارتباطات تغییر ، کاهش عدم قطعیت ، مقابله ، رابطه کارمند – سازمان

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused many businesses and organizations to implement changes to manage operational and economic challenges. Understanding how employees manage such changes during the process is critical to the success of organizations. Integrating the literature from transparent internal communication, the transactional theory of stress and coping, and organizational change research, this study proposes a theoretical model to understand the role of internal communication and its effects on employees’ management of organizational change. An online survey was conducted with 490 full-time employees in the U.S. during the second and third weeks of April 2020. The findings of this study demonstrate that transparent internal communication can help encourage problem-focused control coping, reduce uncertainty, and foster employee-organization relationships during organizational change. Theoretical and practical implications are discussed.

Keywords: Internal communication, Change communication, Uncertainty reduction, Coping, Employee-Organization-Relationship

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد