مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 576 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M186

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

عنوان انگلیسی:

Marketing metrics: Insights from Brazilian managers

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی چگونگی رویکردمدیران بازاریابی در برزیل می پردازد. بااستفاده داده هایی از مقیاس بزرگ مطالعه تجربی دربرزیل، ما تمرکز بر دیدگاه شیوه های مدیران در سنجش بازاریابی و شناسایی شاخصهایی که آنها تاکید دارند، داریم. یافته ها، عملکرد مدیریتی برزیلی ها را منعکس می کند که نشان می دهد مدیران ترکیبی از معیارهارا استفاده می کند. مواردی مانند تعداد کل مشتریان، تعدادشکایات و رضایت مشتری ازجمله شناخته شده ترین وپرکاربرد ترین معیارها هستند. نتایج ۱۰تا ازمناسبترین معیارها در ۴گروه بررسی شد:شامل دید مشتری، مالی، چشم انداز محصول و بازار و نو آوری. شاخص های مرتبط با دید مشتری برای مدیران برزیلی، مهمترین می باشند. علاوه بر این، ما نتایج راموررد بحث قرار می دهیم. ومقایسات رابا مطالعات انجام شده در انگلیس وچین انجام می دهیم. در نهایت نتایج وراه رابرای تحقیقات آینده ارائه می کنیم.

ترجمه کلمات کلیدی : سنجش عملکرد، معیارهای بازاریابی، عملیات مدیریتی برزیلی