مقاله ترجمه شده آیا مصرف کنندگان قابل پیش بینی هستند یا غیر قابل کنترل هستند؟

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۴

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1009

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Contemporary Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۰۴ :  آیا مصرف کنندگان قابل پیش بینی هستند یا غیر قابل کنترل هستند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Can consumers be predicted or are they unmanageable?

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه نظریه های رفتار مصرف کننده شرایط پیش بینی مصرف محصولات و خدمات گردشگری و میهمان نوازی را فراهم می آورند. با توجه به متغیر بودن ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی مصرف کنندگان در انگلستان ، پیشنهاد می شود که تعداد زیادی از پارادایم های نظری برای توضیح جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده در زمینه های مختلف بکار گرفته شود. مفاهیم پست مدرن مربوط به فرا حقیقت و شبیه سازی کاربرد ویژه اما محدودی برای شناخت رفتار مشتریان خدمات میهمان نوازی یا گردشگری دارند. نتایج نشان می دهد که ایده های برگرفته شده از بازاریابی رابطه ای ، بیشترین پتانسیل را برای تامین کنندگان محصولات و خدمات مهمان نوازی و گردشگری ارائه می دهند. این موارد شامل بازآفرینی مداوم محصول و ایجاد روابط پایدار و قابل اعتماد بین تأمین کننده و مصرف کننده است. نوآوری های تکنولوژی می توانند برای برقراری این روابط، پشتیبانی کند.

 کلید واژه: رفتار مصرف کننده ، صنایع خدماتی ، استراتژی بازاریابی ، انگلستان

Abstract

This paper examines how well theories of consumer behaviour allow prediction of the consumption of tourism and hospitality products and services. Given the changing demographic and psychographic profile of consumers in the UK, it is proposed that a multitude of theoretical paradigms may be necessary to explain different aspects of consumer behaviour in different contexts. Post‐modern concepts of hyper‐reality and simulation have particular but limited application to understanding of the hospitality or tourism consumer. It is concluded that ideas derived from relationship marketing offer the most potential for producers of hospitality and tourism products and services. These include continuous re‐invention of the product, and the development of lasting and trusting relationships between supplier and consumer. Technological innovations can support relationship building.

Keywords: Consumer behaviour, Service industries, Marketing strategy,United Kingdom

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد