مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش حمایت دولت

مشخصات محصول
قیمت:46000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: m1417

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش حمایت دولت

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate social responsibility and collaborative innovation: The role of government support

چکیده فارسی:

پژوهش های اخیر بیان می کنند که مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، به ویژه نوع اجتماعی گرا، ممکن است نوآوری مشارکتی را تقویت کند. با این حال، این مطالعات سایر ابعاد CSR که ممکن است به نوآوری مشارکتی نیز کمک کنند را نادیده می گیرند. همچنین، آنها عمدتاً این فعالیت‌ها را در اقتصادهای توسعه‌یافته مطالعه می‌کنند، تعداد کمی از این مطالعات رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی را در کشورهای در حال توسعه بررسی کرده اند، جایی که CSR ممکن است از طریق مکانیسم متفاوتی بر نوآوری مشارکتی تأثیر بگذارد. بنابراین، هدف این مقاله بررسی تأثیر ابعاد مختلف CSR (یعنی CSR زیست محیطی ، CSR اجتماعی و حاکمیت شرکتی) بر نوآوری مشارکتی است. همچنین این مطالعه مکانیسمی را نشان می دهد که از طریق آن CSR بر نوآوری مشارکتی در کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن اثرات تعدیل کننده حمایت دولت (یعنی حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت) بر این روابط، تأثیر می گذارد. یافته‌های ما بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های پانلی که دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در چین را پوشش می‌دهد، نشان داد که CSR اجتماعی ممکن است نوآوری مشارکتی را در کشورهای در حال توسعه تقویت نکند، که در تضاد با یافته‌های کشورهای توسعه‌یافته است. علاوه بر این، حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت می تواند تأثیر مثبت CSR زیست محیطی را بر نوآوری مشارکتی افزایش دهد، در حالی که حمایت غیرمستقیم می تواند تأثیر مثبت حاکمیت شرکتی را بر نوآوری مشارکتی تقویت کند. یافته‌های این مطالعه  مفاهیم نظری و عملی را برای درک اینکه آیا شرکت‌ها می‌توانند نوآوری مشارکتی را از طریق رفتارهای مسئولیت‌ اجتماعی بهبود بخشند، ارائه می‌کند.

کلید واژه ها:،مسئولیت اجتماعی شرکت،نوآوری مشارکتی،حمایت مستقیم دولت،حمایت غیرمستقیم دولت،چین

Abstract

Recent literature argues that corporate social responsibility (CSR), especially the social-oriented type, may enhance collaborative innovation. However, these studies overlook other CSR dimensions that may also benefit collaborative innovation; in addition, they mainly study these activities in developed economies, few has considered those in developing countries, where CSR might affect collaborative innovation through a different mechanism. Therefore, this paper aims at exploring the impacts of different CSR dimensions (i.e., environmental CSR, social CSR, and corporate governance) on collaborative innovation. It also reveals the mechanism through which CSR affects collaborative innovation in developing countries by exploring the moderating effects of government support (i.e., direct and indirect government support) on these relationships. Based on a panel data analysis covering the period 2008 to 2016 in China, our findings indicate that social CSR may not enhance collaborative innovation in developing countries, which contrasts findings from developed countries; moreover, both direct and indirect government support could enhance the positive effect of environmental CSR on collaborative innovation, while the indirect one could also promote the positive effect of corporate governance on collaborative innovation. The findings provide theoretical and practical implications for the understanding of whether firms can improve collaborative innovation through socially responsible manners.

Keywords: Corporate social responsibility, Collaborative innovation, Direct government support, Indirect government support, China

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد