مقاله ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

دسته بندی: -

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 757 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۴۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H340

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

عنوان انگلیسی:

Corporate social responsibility and CEO compensation structure

چکیده

در این مقاله نحوه تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر ساختار مشوق های مدیرعامل اجرایی را بررسی می کنیم. تئوری سنتی نمایندگی پیشنهاد می کند که مدیران اجرایی برای سود خود با هزینه سهامداران در “مسئولیت اجتماعی شرکت ها” مشارکت  می نمایند. در اینجا یک استدلال رقابتی این است که مدیران اجرایی عملکرد اجتماعی شرکت ها را به عنوان راهبرد کسب و کار برای افزایش ارزش شرکت و همراستا کردن سود خود با سهامداران در نظر می گیرند. نتایج ما پیش بینی دوم را تایید می کند. ما پی بردیم که عملکرد اجتماعی شرکت با نسبت پاداش مبتنی بر پول نقد ارتباط منفی دارد، در حالی که ارتباط آن  با نسبت پاداش مبتنی بر حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. این نتایج در حد حاکمیت شرکتی قابل اطمینان هستند و بیشتر برای شرکت هایی معنادار است که سطوح بالایی از مالکیت مدیر داخلی و تصدی طولانی مدیر دارند. در کل، یافته های ما بر اثر مثبت عملکرد “مسئولیت اجتماعی شرکت” بر بسته های پاداش مدیران اجرایی تاکید می کند، و این نشان می دهد که رفتار امانتی مدیران اجرایی درمورد مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکت به تخفیف مشکلات نمایندگی و حداکثر کردن ارزش شرکت می انجامد.

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، ساختار پاداش CEO، پاداش مبتنی بر حق مالی، پاداش مبتنی بر پول نقد، حاکمیت شرکتی

Abstract

We examine how firms’ corporate social responsibility (CSR) performance affects CEO compensation structure. Traditional agency theory suggests that CEOs engage in CSR for their own interests at the expense of shareholders. A competing argument is that CEOs consider firms’ social performance as a business strategy to increase firm value and align their interests with those of shareholders. Our results support the latter prediction. We find that a firm’s social performance is negatively associated with the proportion of cash-based compensation, while it is positively associated with the proportion of equity-based compensation. These results are robust to the degree of corporate governance, and they are more pronounced for firms with high levels of inside director ownership and long director tenure. Overall, our findings highlight the positive impact of CSR performance on CEO compensation packages, implying that CEOs’ fiduciary behavior of engaging in CSR leads to mitigating agency problems and maximizing firm value.

Keywords :Corporate social responsibility (CSR),CEO compensation,CEO compensation structure,Equity-based compensation,Cash-based compensation,Corporate governance