مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 663 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H252

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

عنوان انگلیسی:

pancasila_based social resposibility accounting

چکیده فارسی:

هدف از این پژوهش تدوین اساس و پایه مسئولیت اجتماعی حسابداری (معمولاً با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها/CSR شناخته می شود) می باشد که امروزه در قالب سرمایه داری و با استفاده از مفهوم خط سه گانه ی پایین، دریافت می شود.

این مقاله، از پانکاسیلا (ایدئولوژی اندونزی) به عنوان سرمشق و با مشاهده ی «حومه» و یا حاشیه سازی، به عنوان ابزار استفاده می کند. نتایج مشاهده، به صورت عنصر انسان گرایانه بر اساس اصول پانکاسیلا فرمول شده است .

بنابراین، این تحقیقات به این نتیجه گیری رسیده است که پانکاسیلا در واقع، پایه و اساس مناسبی برای مسئولیت اجتماعی حسابداری برای ایجاد یک تمدن انسانی می باشد .

اصالت این مقاله، استفاده از ایدئولوژی ملی است که باعث حرکت ناگهانی دانش محلی برای ایجاد مفهوم CRS می شود  .

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی حسابداری، مسئولیت اجتماعی شرکتها، حسابداری پانکاسیلا، علوم انسانی حسابداری، علوم انسانی اقتصادی.

  • مقدمه

مفهوم مسئولیت اجتماعی حسابداری، و یا شناخته شده با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها(CRS)، در حال تبدیل شدن به یک «روح»است که بلند جار می زند تا نشان دهد که این شرکت، قادر به خدمت رسانی به محیط اطراف می باشد .

ابتکار گزارش دهی جهانی (CRI,2013) به عنوان سازمانی بین المللی که پایداری امور گزارش دهی را در دست دارد، یک راهنمای ساختاریافته از گزارش دهی را تا نسخه ی ۴-G ، منتشر کرده است.  در تمام این مدت، مفهوم CSR، با حاکمیت شرکتی خوب (GCG) در ارتباط بوده است، در نتیجه شرکت ها را می سازد تا تنها بر سود دهی متمرکز نشده، بلکه بر بعد زیست محیطی هم نگاهی بیندازد. (Wibisono,2007)

 

با این حال، با توجه به اینکه ایده ی این شرکت از مسئولیت، محصولات آورده شده توسط خود اندونزی نیست، شکل این مسئولیت باید از هر دو جنبه عملی و نظری، بازبینی شود . (Swasono,2013)  در سطح مفهومی، تنها، تعمق کردن در پایه و اساسی که توسط این شرکت انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی اش استفاده می ‌شود، منصفانه می باشد  .

وجود مفهوم خط سه گانه ی پایین (سود دهی، مردم، سیاره)، مستلزم آن است که سود دهی هنوز هم جایگاه مهمی را اشغال کند نه اینکه گفته شود دارای جایگاه اصلی است.با اشاره به مفهوم اخلاق

میلتون فریدمن  که اظهار داشته است،یک و تنها یک مسئولیت اجتماعی در کسب و کار وجود دارد، استفاده از منابع شرکت در فعالیت های طراحی شده برای افزایش سوددهی آن، دلیل اصلی استفاده از نظریه شرکت به عنوان پایه اصلی آن شرکت در انجام مسئولیت های اجتماعی می باشد  (Parikesit, 2012a, Sitorus and Triyuwono, 2015)

با این حال، اگر عمیقا مشاهده شود، این مفهوم، به عنوان روح اصلی حسابداری مدرن، شامل ماده گرایی (ماتریالیسم) می شود(Triyuwono, 2006 ).

قطعا، این مورد دارای نتیجه ای است که یک شرکت، به عنوان فرمی از یک فداکاری، این مسئولیت را انجام نمیدهد، بلکه هدف آن به دست آوردن سود بیشتر در آینده می باشد. در سطح عملی، نگرش این شرکت به محیط زیست، باید آگاهی اجتماعی را نیز شامل شود. شرکت هایی که فعالیت های CSR را در دست گرفته اند باید در مورد اعتبار و جدیت در انجام و گزارش دهی مسئولیت ها، مورد پرسش قرار گیرند.

این مورد می تواند از نتیجه تحقیقاتی که توسط Priyanti و همکارانش انجام گرفته است،  مشاهده شود که نشان می دهد شرکت ها، برای به دست آوردن حقانیت از سرمایه گذاران،CSR را انجام داده اند.

علاوه بر این تحقیقاتی که توسط Zakhrani(2013) and Arungla’bi and Kamayanti(2014) انجام گرفته است، نشان می دهد که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها در مورد پایداری گزارش دهی شان، واقعیت موجود در زندگی واقعی، برابر نیست.علاوه بر این، Amir(2013  ، این حقیقت را دریافته است که فعالیت های CSR انجام گرفته در تمام این مدت، بیش از  فرمی از امپریالیسم مدرن نبوده است .

با مشاهده ی یک شکاف بین مفهوم و کاربرد در زندگی واقعی،یک تغییر عظیم در پاسخ گویی آن، مورد نیاز می باشد. در این سطح، پانکاسیلا، نقش اصلی را در توسعه پایداری و اساس جدید، برای ایجاد یک مفهوم مسئولیت اجتماعی،بر عهده می گیرد. به عنوان پایه و اساس این کشور، پانکاسیلا  ، ایده آلیسم اندونزی را که ارزش انسانی دارد، نشان می دهد. علاوه بر این، وقتی Sitorus and Triyuwono(2015) تعریف حسابداری در چشم انداز پانکاسیلا را فرموله کرده اند  ، که به عنوان پاسخ گویی انسان به خدا از طریق ارزش های انسانی قرار گرفته است، بنابرین می تواند مشاهده شود که اگر از آن به عنوان اساس مسئولیت اجتماعی بر مبنای توضیحات بالا استفاده شود،

چقدر ارزش های پانکاسیلا، خاص و اصیل می باشد و می توان گفت که هدف از این پژوهش،تدوین و فرموله کردن پایه ای برای مسئولیت اجتماعی بر مبنای دهلیز پانکاسیلا می باشد.این پژوهش برای بالا بردن ارزش های انسانی تلاش می کند که در حسابداری مدرن نادیده گرفته شده اند.