مقاله ترجمه شده کامپیوتر : مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 616 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۳۶    صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM56

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام

 

عنوان انگلیسی:

The simple plant location problem – Survey and synthesis

 

چکیده فارسی:

با تاکید بر روی مسئله مکان یابی تجهیزات ساده (SPLP) ، ما مجموعه مهمی از مسئله های مجزا، جبری، تک معیاری، مسئله جستجوی محاسباتی، و پرکاربرد را مد نظر قرار می دهیم. بحث مقدماتی در مورد جنبه های تدوین مسئله به دنبال ایجاد ارتباط بین SPLP ، تنظیم بسته بندی، تعیین پوشش، و تعیین مسائل پارتیشن بندی، می آید، که همگی در میان ساختارها در برنامه نویسی تایع اولیه، دارای بیشترین کاربرد می باشند. سپس مباحث گسترده ای در مورد ویژگی راه حل و تکنیک های محاسباتی، در محدوده روش های غیرمستدل تا دقیق ترین روش ها، مطرح می گردد. موضوعات مرتبط دیگر عبارتند از: زیرشاخه های SPLP که در زمان چندجمله ای قابل حل می باشند، تحلیل الگوریتم های تقریبی، قابلیت تبدیل  و  به SPLP، و خصوصیات ساختاری پالیتاپ SPLP. در این مسیر ما تلاشی را به منظور ادغام این یافته ها و ارتباط آن ها با حوزه های دیگر برنامه نویسی صحیح انجام می دهیم.

مقدمه

دو دهه اخیر شاهد رشد زیادی در زمینه تحقیقات مربوط به مسئله مکان یابی بوده است. این مورد اصلا جای شگفتی ندارد زیرا تصمیم گیری های مکان یابی به عنوان یکی از حوزه های سودده O.R کاربردی می باشد و چالش های نظری فراوانی مطرح می گردد. به هر حال، در میان قواعد مد نظر قرار گرفته بیشمار، تنها چهار مورد از آن ها: یعنی ، ، مسئله مکان یابی تجهیزات ساده، و مسئله تخصیص نمایی- که به عنوان مسئله مکان یابی نمونه اولیه می باشند- نقش برجسته خاصی را ایفا می کنند. اگر فعالیت های اولیه همچون ۱-MEDIAN فرمات در اوایل دهه ۱۶۰۰ و مسئه ۱-CENTER سیلوستر سال ۱۸۵۷ نادیده گرفته شوند، تمام این چهار مسئله وارد مرحله شکل ارائه شده شان در دوره ۱۹۵۷-۶۴ می گردند.

در مقایسه با  و، که در کتاب هایی چون فرانیسی و وایت (۱۹۷۴)، کریستوفید (۱۹۷۵)، جکوبسن و پروزن (۱۹۷۸)، هندلر و میرچاندانی (۱۹۷۹) و در بررسی انجام شده توسط کراروپ و پروزان (۱۹۷۹)، مورد بحث قرار گرفته اند، ما برای مدت زمانی تلاش بیهوده ای را برای تفسیر کامل با تمرکز خاص بر روی مسئله مکان یابی تجهیزات ساده (SPLP)انجام دادیم. این موشوع جالب توجه می باشد، زیرا با مد نظر قرار دادن برآورد تقریبی تعداد مقالاتی که به هر یک از این نمونه ها اشاره می کند و با توجه به کاربرد ان در تصمیم گیری های ذنیای واقعی، به نظر می رسد که SPLP بیشتر توجهات را به سمت خود جلب می کند. به ترتیب تاریخ، بررسی و خلاصه ای از پیشرفت ها در این زمینه را می توان در آثار بالینسکی و اسپیلبرگ (۱۹۶۹)، رول و همکارانش (۱۹۷۰)، الون و همکارانش (۱۹۷۱)، هانسن (۱۹۷۲)، الشافی و هالی (۱۹۷۴)، فرانسیس و وایت (۱۹۷۴)، کافمن (۱۹۷۵)، سالکین (۱۹۷۵)، یاکوبسون (۱۹۷۷)، گینگارد و اسپیلبرگ (۱۹۷۷) ، یاکوبسون و پروزن (۱۹۷۸) و کونوجولز (۱۹۷۸) مشاهده کرد.

ص ۲

تفسیر کنونی سعی می کند این خلاء ها را پر کند. دادن اعتبار کافی به تمام افراردی که قبلا سهمی در این فعالیت داشته اند کار بسیار پیچیده، و فزاتر از سطح بلندپروازی مان می باشد؛ در عوض، بعضی از یافته های مهم را مد نظر قرار می دهیم، که شامل تحقیقات SPLP از اولین قواعد مربوط به این مسئله در اوایل دهه ۶۰ تا جدیدترین پیشرفت ها می باشد ، که توسط مجموعه ای از مقالاتی که در حال حاضر تحت انتشار می باشند، است. در این مسیر تلاش می کنیم تا به ادغام این یافته ها پرداخته، آن ها را به بخش های دیگری از برنامه نویسی صحیح مرتبط ساخته و مسیرهای احتمالی مربوط به پیشرفت های آینده را مرتبط سازیم.

در حالیکه اکثر مسائل تعریف شده دارای نام های غیرمبهمی می باشند، SPLP در تحقیقات تحت عناوین مختلفی مد نظر قرار می گیرد که معمولا متسکل از صفات ( بدون ظرفیت، ساده، بهسنه) و ماهوی ( تجهیزات، انبار، تاسیسات، محل) که به دنبال آن کلمه مکان می آید. با حذف این صفات، ما ترکیب تاحتمالی از این ده مورد یا موارد بکار گرفته شده دیگری داریم. و راه حل این ابهامات زمانی مطرح می گردد که “صرفه جویی مقیاس”، یا ” اختصاص فضای جداگانه” و موارد مشابه  در هم ادغام گردند، و این بر مبنای مجموعه تغییرات نبوده، و بر مبنای ترجمه کلمه به کلمه به انگلیسی ، کلمت غیر انگلیسی می باشد. حتی آشنایی با بعضی از زبان های غیرانگلیسی همیشه متناسب با شناسایی مقالات SPLP نوشته شده در یکی از این موارد از طریق عنوان نمی باشد.

نام SPLP از قیاس مربوط به مسئله تصمیم در ارتباط با محل تجهیزات و تاسیسات ( برای نمونه مرکز تولید، انبار، مدارس) گرفته شده تا هزینه کل خدمت به مشتری ( برای مثال انبارداری، بازده خرده فروشی، دانشجویان) به حداقل برسد. ما بیان می کنیم که دلیل اصلی که SPLP به عنوان موضوع مورد توجه قرار می گیرد این می باشد که با وجود ساختار شفاف آن، دارای سهمی در تدوین و ارائه راه حل بسیاری از مسائل برنامه ریزی شده مبهم می باشد. متاسفانه، با توجه به دانش ما، هیچ فهرست کنونی آماده ای از کاربردهایی که اعتباری را به این اصول بدهد، وجود ندارد.